Menu rozwijane

22 lutego 2021


Organizatorzy i Uczestnicy obchodów
90. rocznicy objawienia się Jezusa Miłosiernego
św. Siostrze Faustynie Kowalskiej
w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku

Szanowni Państwo!

Serdecznie pozdrawiam wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystość. Z tej okazji składam gratulacje i najlepsze życzenia płockim Siostrom Matki Bożej Miłosierdzia, dla których wspólnoty jest to dzień wyjątkowy. Z głębokim wzruszeniem wspominam spotkanie z delegacją tutejszego Zgromadzenia, która przed czterema laty odwiedziła Pałac Prezydencki. Żałuję, że trwająca pandemia uniemożliwia nam teraz wspólne uroczyste świętowanie. Ufam jednak, że wkrótce wszystkim dane będzie powrócić do normalnego sposobu funkcjonowania.

Obchodzą Państwo dzisiaj rocznicę, która jest ogromnie ważna dla płockiej wspólnoty, ale również dla Polski i świata. Właśnie stąd wyszła wielka postać: skromna Siostra Faustyna Kowalska, która jest dziś świętą, otaczaną czcią w całym Kościele. Stąd też za jej sprawą rozpowszechnił się na cały świat kult Jezusa Miłosiernego, do którego przeszło miliard katolików modli się słowami z objawienia, zapisanymi w Dzienniczku: „Jezu, ufam Tobie”. Wreszcie, to z tego źródła czerpał inspirację Ojciec Święty Jan Paweł II, stawiając w centrum swojego nauczania chrześcijańską ideę miłosierdzia.

Te dwie wielkie postacie naszej historii ojczystej – papież i mistyczka – są bardzo bliskie ludziom wierzącym w Polsce. Są także naszymi najsławniejszymi rodakami, dzięki którym ludzie różnych narodów i kultur dowiadują się o dziejach i dziedzictwie Rzeczypospolitej. Przesłanie, które pozostawili, ma zaś wymiar uniwersalny, trafiając do serc ludzi dobrej woli, niezależnie od wyznawanej religii i światopoglądu. I jestem przekonany, że zwłaszcza we współczesnej epoce ludzkość potrzebuje solidarności i nadziei, tak głośno rozbrzmiewających w pismach obojga naszych świętych.

Łącząc się z Państwem duchowo w przeżywaniu dzisiejszych uroczystości, z serca życzę wielu łask, zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Z wyrazami szacunku

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda