Menu rozwijane

15 maja 2016

Spotkanie na Zamku Królewskim z okazji Dorocznego Zjazdu Cichociemnych i Ich Rodzin (fot. BBN)

Spotkanie na Zamku Królewskim z okazji Dorocznego Zjazdu Cichociemnych i Ich Rodzin (fot. BBN)

Spotkanie na Zamku Królewskim z okazji Dorocznego Zjazdu Cichociemnych i Ich Rodzin (fot. BBN)

Spotkanie na Zamku Królewskim z okazji Dorocznego Zjazdu Cichociemnych i Ich Rodzin (fot. BBN)

Spotkanie na Zamku Królewskim z okazji Dorocznego Zjazdu Cichociemnych i Ich Rodzin (fot. BBN)

Spotkanie na Zamku Królewskim z okazji Dorocznego Zjazdu Cichociemnych i Ich Rodzin (fot. BBN)

o1010803243.jpg
o1942966279.jpg
o790005075.jpg
o347757809.jpg
o969347659.jpg
o1658028902.jpg

Organizatorzy i Uczestnicy

Dorocznego Zjazdu Cichociemnych i Ich Rodzin

w Warszawie

 

Szanowni Państwo!

 

Przesyłam serdeczne pozdrowienia wszystkim Państwu, zgromadzonym w warszawskim  Zamku Królewskim z okazji Dorocznego Zjazdu Cichociemnych i Ich Rodzin. Bardzo się cieszę, że w ogłoszonym przez Sejm RP Roku Cichociemnych spotykają się Państwo w stolicy suwerennej Rzeczypospolitej. Tej samej, którą wspominali Spadochroniarze Armii Krajowej, żegnając się przed skokiem słowami: „Do zobaczenia w Polsce”.

Mówiąc to, życzyli sobie udanego lotu i dotarcia do struktur konspiracyjnych w okupowanej Ojczyźnie. Ale zarazem myśleli o celu ostatecznym: wyzwoleniu narodu i odzyskaniu niepodległego państwa. Na to jednak Cichociemnym – tak jak i wszystkim Polakom – przyszło czekać jeszcze kilka dekad. Wielu spędziło ten czas na obczyźnie, chociaż w pełni zasłużyli na to, by rodacy czcili ich jako bohaterów narodowych. Innych po powrocie do kraju, opanowanego przez narzucone władze komunistyczne, czekały represje i długoletnie więzienie albo śmierć w kazamatach bezpieki.

A przecież tworzyli oni formację, którą – nawet na tle jakże wielu bohaterskich jednostek Polskich Sił Zbrojnych i Armii Krajowej – wyróżniały wyjątkowe dokonania. Cichociemni należeli do najwybitniejszych oficerów Polski Walczącej, kierowali oddziałami podziemia, szkolili kadry żołnierskie, wykonywali szczególnie trudne zadania specjalne.

Zapisali wiele spośród najpiękniejszych kart w księdze chwały oręża polskiego. Walczyli na całym obszarze II Rzeczypospolitej z obydwoma okupantami: nazistowskimi Niemcami
i sowiecką Rosją, po wojnie zaś także w drugiej konspiracji, jako Żołnierze Wyklęci–Niezłomni. Prawie co trzeci z nich oddał życie za wolną Polskę. I dlatego jesteśmy im winni
wieczną cześć i wdzięczność.

Chcę dzisiaj podziękować wszystkim, którzy dokładają starań, aby chwalebna pamięć i tradycje bojowe Cichociemnych były pielęgnowane i kontynuowane. Dziękuję ich rodzinom
i organizatorom zjazdów, dziękuję też żołnierzom Jednostki Wojskowej GROM. Nade wszystko zaś składam wyrazy najwyższego szacunku i z serca dziękuję ostatnim żyjącym Cichociemnym. Wierzę, że my, Polacy, pozostaniemy wierni przesłaniu, jakie pozostawili nam Spadochroniarze Armii Krajowej. Że ich patriotyzm, męstwo i poświęcenie pozostaną
dla naszego narodu na zawsze aktualnym wzorcem i bezbłędnym drogowskazem. Że w myśl tych zasad będziemy razem umacniać bezpieczeństwo i pomyślność naszej Ojczyzny.

Z wyrazami szacunku i sympatii, 

Andrzej Duda

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej