Menu rozwijane

07 maja 2017
Pałac Prezydencki

 Depesza gratulacyjna Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy do Prezydenta-elekta Republiki Francuskiej Pana Emmanuela Macrona z okazji zwycięstwa w wyborach prezydenckich 7 maja 2017 r.

Szanowny Panie Prezydencie,

W imieniu Narodu Polskiego i swoim własnym składam Panu szczere gratulacje z okazji wyboru na Prezydenta Republiki Francuskiej. Polskę i Francję łączą wielowiekowe więzy współpracy i przyjaźni. Jestem przekonany, że będziemy mogli od teraz wspólnie kontynuować te dobre tradycje.

Liczę na nasze spotkanie w najbliższym czasie, które pozwoli na podjęcie dialogu na temat przyszłości wspólnej Europy, zbudowanej na zasadach wzajemnego szacunku równych państw i wolnych narodów.

ENGLISH VERSION>>

Mam nadzieję na owocną współpracę w zakresie odbudowy zaufania Europejczyków do procesu integracji europejskiej, który opiera się na wspólnych wartościach i na jednolitym rynku czterech wolności gospodarczych.

Liczę także na wzmocnienie naszej współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego. Skuteczność tego formatu, ze względów geograficznych, historycznych i politycznych, może stanowić  bardzo cenny wkład Francji, Polski i Niemiec w budowę stabilnej i dynamicznie rozwijającej się Europy.

Jestem przekonany, że łączy nas wspólna troska o bezpieczeństwo naszego kontynentu, czego gwarancją jest współpraca transatlantycka w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, odpowiedzialna polityka w ramach Unii Europejskiej i z naszymi sąsiadami oraz przestrzeganie prawa międzynarodowego.

Proszę przyjąć Panie Prezydencie  życzenia wszelkiej pomyślności dla Pana osobiście oraz Francji i Narodu Francuskiego pod Pana przywództwem.

                                                                              Andrzej Duda

                                                               Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej