Menu rozwijane

21 września 2022

Uczestnicy i Organizatorzy
centralnych obchodów
Dnia Krajowej Administracji Skarbowej
we Wrocławiu

Szanowni Państwo!

Prężna, nowoczesna, sprawnie działająca skarbowość ma olbrzymie znaczenie dla umacniania niepodległości Rzeczypospolitej, dla stabilności budżetu państwa i naszego bezpieczeństwa finansowego oraz dla pomnażania zdolności rozwojowych naszej Ojczyzny. W tym roku Krajowa Administracja Skarbowa, utworzona przed pięcioma laty w nowej, scalonej formule organizacyjnej, obchodzi swój pierwszy jubileusz. Zarówno z tej okazji, jak też z okazji Państwa środowiskowego święta, składam wszystkim pracownikom i funkcjonariuszom KAS serdeczne gratulacje, wyrazy uznania i najlepsze życzenia pomyślności w Państwa odpowiedzialnych, niełatwych działaniach.

Skarbowość jest od wieków jednym z zasadniczych filarów państwowości. Powinniśmy zawsze o tym pamiętać jako obywatelska wspólnota. Pouczające wnioski płyną z naszej historii. Z dumą przywołujemy przykłady chwalebne, jak wczesne rozdzielenie skarbu królewskiego i publicznego, wprowadzenie zasady, że podatki powinny być wprowadzane za zgodą reprezentantów narodu, reformy skarbowości umacniające siłę państwa w drugiej połowie XVIII wieku czy też stworzenie nowoczesnego aparatu skarbowego w odrodzonej Rzeczypospolitej, który pozwolił budżetowi państwa na tak ogromny wysiłek inwestycyjny jak zbudowanie portu w Gdyni.

Do tych dziejowych sukcesów dopisujemy osiągnięcia najnowsze, na miarę przełomu i skoku cywilizacyjnego, odniesione właśnie dzięki Krajowej Administracji Skarbowej. To uszczelnienie systemu podatkowego i ograniczenie szarej strefy, istotny wzrost dochodów państwa, ochrona konkurencyjności polskiego biznesu poprzez przeciwdziałanie oszustwom podatkowym oraz znaczące podwyższenie jakości usług dla obywateli, zwłaszcza usług cyfrowych.

Nie byłoby jednak tak spektakularnych dokonań bez wysokich kwalifikacji, profesjonalnej wiedzy i wielkiego zaangażowania pracowników i funkcjonariuszy KAS. Państwa praca i służba jest niezwykle ważną misją publiczną, pełnioną dla bezpieczeństwa, pomyślności i dobrobytu Ojczyzny. Państwa patriotyczne zasługi powinny być zawsze doceniane, a wypełnianie wymagających dużego trudu i ofiarności zadań powinno być odpowiednio wynagradzane. Dzisiejsze święto jest szczególną okazją, aby złożyć Państwu wyrazy głębokiego szacunku i serdeczne podziękowanie w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Najlepsze gratulacje i słowa wielkiego uznania kieruję do osób dziś odznaczonych, otrzymujących medale „Za Długoletnią Służbę”. Wszystkim pracownikom i funkcjonariuszom KAS składam życzenia dumy i satysfakcji z wykonywania misji dla dobra publicznego, spełnienia zawodowych planów, dobrego zdrowia i wiele szczęścia w Państwa domach i rodzinach.  

Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników dzisiejszej uroczystości, a za Państwa pośrednictwem całą społeczność Krajowej Administracji Skarbowej.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda


Podczas uroczystości list odczytała – w imieniu Prezydenta RP – Dyrektor Generalny w Kancelarii Prezydenta RP Barbara Brodowska–Mączka. Barbara Brodowska–Mączka wręczyła też Medale za Długoletnią Służbę pracownikom Krajowej Administracji Skarbowej.