Menu rozwijane

28 października 2021

Uczestnicy
ceremonii pogrzebowej
śp. Janusza Kamockiego

 

Szanowni Bliscy Zmarłego!

Szanowni Państwo!

Z wielkim żalem i smutkiem odprowadzamy w ostatnią drogę śp. Pana Pułkownika Janusza Kamockiego. W imieniu Rzeczypospolitej składam hołd wszystkim Jego wybitnym zasługom. Żegnamy oddanego Ojczyźnie patriotę, mężnego żołnierza walczącego o wolność i niezawisłość Polski, działacza opozycji antykomunistycznej. Żegnamy znakomitego naukowca, badacza ludowych kultur naszego kraju i odległych miejsc świata, wykładowcę akademickiego, muzealnika i globtrotera. Na zawsze zapamiętamy Zmarłego jako wspaniałego człowieka, nieustannie gotowego do pomocy bliźnim, pełnego dobra, ciepła i empatii.

Całe swoje długie, bogate życie Janusz Kamocki uczynił służbą dla Polski. W chwili dziejowej próby, podczas II wojny światowej jako młody człowiek wstąpił do szeregów Narodowej Organizacji Wojskowej, a następnie Armii Krajowej. W okresie powojennym, nie godząc się na zniewolenie Ojczyzny przez kolejnego, sowieckiego okupanta, zaangażował się w konspiracyjną działalność antykomunistyczną. Cierpiał za wierność niepodległej Polsce, był więźniem politycznym. Współuczestniczył w tworzeniu fali wolności, która doprowadziła do upadku komunizmu – budował struktury Solidarności, współpracował z Solidarnością Walczącą oraz inicjował utworzenie Ugrupowania Niepodległościowego „Zamek”, nawiązując łączność z Rządem RP na Uchodźstwie.

Śp. Panu Doktorowi Januszowi Kamockiemu bardzo wiele zawdzięcza polska nauka. Związany z krakowskim Muzeum Etnograficznym, prowadził cenne badania w kilku regionach kraju, zwłaszcza na Podtatrzu, a także w wielu fascynujących swoją egzotyką państwach świata. Jako pierwszy Polak spotkał się z Dalajlamą. Zasłynął także eksploracjami etnograficznymi prowadzonymi wśród Polaków żyjących na Zaolziu, Spiszu i Orawie oraz w Tatarstanie, Kazachstanie, Kirgistanie i Uzbekistanie. Istotnie przyczynił się do uchwalenia ustawy repatriacyjnej przez parlament niepodległej Rzeczypospolitej. Był autorem licznych publikacji i książek. Mimo osiągnięcia wieku emerytalnego nie zaprzestał działalności naukowej, współpracując z kilkoma uniwersytetami w Polsce i za granicą. Wiele uwagi i pasji badawczej poświęcił swej ukochanej, rodzinnej Sandomierszczyźnie. Współmieszkańcy wyrazili Mu wielki szacunek i wdzięczność, obdarzając tytułem Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza.

Zapamiętamy Pana Pułkownika Janusza Kamockiego jako pełnego energii działacza społecznego. Jestem zaszczycony, że dane mi było z Nim współpracować, gdy pełnił odpowiedzialną misję w Kapitule Orderu Krzyża Niepodległości. Był On zaangażowanym działaczem Światowego Związku Żołnierzy AK, jednym z inicjatorów budowy pomnika Armii Krajowej w Krakowie. Janusz Kamocki inspirował swoją obywatelską i życiową postawą, stanowił wielki autorytet moralny dla młodych pokoleń Polaków.

W uznaniu wybitnych zasług Janusza Kamockiego dla Ojczyzny postanowiłem o nadaniu Mu pośmiertnie Krzyża Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski. Pragniemy mieć w Jego osobie wspaniałego przewodnika na drogach historii, którymi podąża nasz naród.

Bliskim Zmarłego składam wyrazy głębokiego współczucia. Chylimy czoło przed świadectwem patriotyzmu i pięknego człowieczeństwa, jakie pozostawia nam Janusz Kamocki. Odchodzisz, Panie Pułkowniku, na wieczną wartę. Patronuj nam z nieba, nieustannie wskazując, na czym polega służba Bogu i Ojczyźnie.

Z wyrazami szacunku

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Może Cię zainteresować Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski dla śp. Janusza Kamockiego