Menu rozwijane

21 września 2022

Uczestnicy i Organizatorzy
Forum Miasteczek Polskich

Szanowny Panie Prezesie!
Szanowni Państwo!

Cieszę się, że kontynuowana jest wartościowa inicjatywa spotkań, podczas których samorządowcy, przedstawiciele administracji państwowej oraz przedsiębiorcy wspólnie starają się zdefiniować wyzwania rozwojowe stojące przed małymi i średnimi miejscowościami w naszym kraju. Forum Miasteczek Polskich odbywa się już po raz drugi – i staje się miejscem ważnej, cyklicznej debaty o kwestiach, które dotyczą bardzo wielu Polaków.

W Polsce w miastach liczących poniżej 25 tysięcy mieszkańców żyje niemal sześć milionów ludzi, a razem z pozostałą ludnością gmin miejsko–wiejskich liczba ta przekracza 10 milionów. To więcej niż jedna czwarta obywateli Rzeczypospolitej. Małe miasta i miasteczka, często o bogatej tradycji, w których pielęgnowane są bliskie więzi między ludźmi, stanowią przestrzeń sprzyjającą integracji lokalnych środowisk, umacnianiu poczucia wspólnoty i patriotyzmu lokalnego. Mają one swoje specyficzne problemy, ale też znaczący potencjał, dlatego podzielam Państwa przekonanie, że potrzebują specjalnych, uwzgledniających ich potrzeby i uwarunkowania koncepcji rozwojowych. Dzięki takim spotkaniom, jak gromadzące Państwa Forum, możliwa jest wymiana doświadczeń i pomysłów, a samorządy, instytucje lokalne i firmy mogą lepiej współdziałać na rzecz budowania kapitału społecznego i gospodarczej konkurencyjności swoich małych ojczyzn. Chcę przekazać wyrazy uznania organizatorom Forum Miasteczek Polskich i serdecznie pozdrowić wszystkich uczestników tej debaty.

Sprawy, którym poświęcają Państwo uwagę, należą do priorytetów mojej prezydentury. Konsekwentnie podejmuję inicjatywy i wspieram projekty, które zmieniają na lepsze rzeczywistość lokalnych społeczności i podnoszą jakość życia mieszkańców. Cenną, służącą temu instytucją  są Centra Usług Społecznych, które od 1 stycznia 2020 roku można powoływać na poziomie lokalnym na mocy zainicjowanej przeze mnie ustawy. Pragnę także zasygnalizować, że efektem pracy ekspertów i specjalistów praktyków działających w powołanych przeze mnie Radzie ds. Samorządu Terytorialnego i Radzie ds. Społecznych jest wiele wartościowych koncepcji, do których mogą się Państwo odwoływać w swych dążeniach i aspiracjach.

Na tegorocznym Forum zamierzają Państwo dyskutować na tematy nie tylko bardzo istotne, ale także naglące ze względu na kryzys spowodowany brutalną agresją Rosji na Ukrainę. Należy do nich bezpieczeństwo energetyczne rozpatrywane w wymiarze lokalnym, a więc kwestie planowania energetycznego i zarządzania zużyciem energii, odnawialnych źródeł energii, termomodernizacji czy efektywności energetycznej. Dzięki dobrym odpowiedziom na te wyzwania będziemy w stanie pokonać trudności, jakie może przynieść nadchodząca zima.  

Równie ważne, wpływające na jakość życia mieszkańców są takie zagadnienia, jak lokalna komunikacja, ochrona zdrowia, edukacja, gospodarka odpadami, mała retencja czy cyfryzacja w urzędach i instytucjach samorządowych. Cieszę się, że przywiązują Państwo także dużą wagę do tego, by rozwój łączyć z poszanowaniem dziedzictwa i krajobrazu kulturowego, pielęgnowaniem tradycji i lokalnych zwyczajów, zachowaniem niepowtarzalnego charakteru każdej miejscowości. Żyjąc lepiej, bezpieczniej i dostatniej, warto przecież pozostać sobą, bez wyrzekania się swojej tożsamości.

Życzę Państwu owocnych, inspirujących obrad i powodzenia w podejmowanych inicjatywach. Raz jeszcze Państwa pozdrawiam, a za Państwa pośrednictwem również wszystkie wspólnoty małych i średnich miejscowości, jakże ważnych w polskim życiu. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda


Podczas uroczystości list odczytał – w imieniu Prezydenta RP – Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Piotr Ćwik.