Menu rozwijane

15 października 2021

Uczestnicy i Organizatorzy
Gali Finałowej
Plebiscytu Ambasador Polski 2021
w Warszawie

 

Szanowny Panie Prezesie!
Wielce Szanowni Laureaci!
Szanowni Członkowie Kapituły!
Panie i Panowie!

Prestiż, dobra sława, wywoływanie pozytywnych skojarzeń, korzystny wizerunek – to elementy tego, co Anglosasi określają mianem soft power. A więc siły, która wprawdzie pośrednio, lecz niezwykle skutecznie pomaga w realizacji interesów narodowych każdego państwa i narodu. Jest to ogromnie ważna dziedzina, będąca przedmiotem stałej troski i szeregu działań władz publicznych. Jednym z celów mojej prezydentury jest również szeroko pojęta promocja Polski w świecie.

Czynimy tak, ponieważ, jak trafnie zauważył Napoleon Bonaparte, największym mówcą świata jest sukces. W obecnych warunkach, w obliczu rodzącej się cywilizacji informacyjnej oraz całodobowej, intensywnej produkcji doniesień medialnych, maksymę tę można sformułować inaczej: największym mówcą świata jest pasmo sukcesów. Dlatego tak ważne są możliwie liczne indywidualne osiągnięcia naszych rodaków – szczególnie na tych polach, które są, a przynajmniej powinny być, wolne od negatywnego kontekstu sporów politycznych. Wybitne osiągnięcia polskich uczonych i popularyzatorów nauki, artystów, literatów i promotorów kultury, polskich sportowców oraz ich trenerów, działaczy i sponsorów, ale też doskonałe wyniki polskich przedsiębiorstw – wśród których wyróżnia się KGHM S.A. – wszystko to jest oczywiście wartością samą w sobie, źródłem naszej wielkiej dumy i radości. Ale dokonania te są także wielkim mówcą, przekonującym do tego, aby odnosić się do Polski z sympatią, aby sprzyjać Polakom, aby wsłuchiwać się w nasz głos, rozumieć nasz punkt widzenia i nasze aspiracje.

Z tym większym przekonaniem przekazuję gorące podziękowania Panu Prezesowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., Wysokiej Kapitule, głosującym na poszczególnych kandydatów oraz wszystkim, którzy współtworzą tę bardzo cenną inicjatywę, jaką jest Plebiscyt Ambasador Polski 2021. Przede wszystkim jednak najserdeczniej gratuluję zarówno nominowanym, jak i zdobywcom tego zaszczytnego tytułu oraz laureatom nagród specjalnych. Dziękuję Państwu za wytężoną pracę, za poświęcony czas i talenty, za wszelkie starania i wyrzeczenia, dzięki którym zyskali Państwo tak wysoką pozycję w swoich dziedzinach. Życzę, aby te spektakularne sukcesy układały się w długoletnie pasma, aby Państwa osobiste dokonania były źródłem satysfakcji zarówno dla Państwa, jak i dla naszych rodaków.

Raz jeszcze winszuję organizatorom, uczestnikom i zwycięzcom tego plebiscytu. Serdecznie wszystkich Państwa pozdrawiam i życzę udanego wieczoru.

Z wyrazami szacunku

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda


List odczytał minister Adam Kwiatkowski.