Menu rozwijane

25 czerwca 2022

Uczestnicy i Organizatorzy

obchodów Dnia Przedsiębiorcy

w Białymstoku

 

 

Szanowny Panie Ministrze!

Szanowni Państwo!

 

Serdecznie pozdrawiam uczestników obchodów Dnia Przedsiębiorcy. Cieszę się, że już po raz trzeci z inicjatywy Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw obchodzone jest święto tej ważnej grupy zawodowej. Warto podkreślić, że małe i średnie firmy odpowiadają już niemal za połowę polskiego PKB, a udział ten stale rośnie. W sektorze tym pracuje ponad sześć i pół miliona osób. To liczby, które mówią same za siebie. Przedsiębiorczość jest kołem zamachowym polskiej gospodarki, źródłem naszych gospodarczych sukcesów i jednym z fundamentów rozwoju.
Nie bez znaczenia jest fakt, że małe i średnie przedsiębiorstwa to często firmy rodzinne, to odpowiedź na potrzeby lokalnych społeczności, to nie tylko działalność biznesowa, ale przede wszystkim relacje. To wreszcie z firm rodzinnych, z małych i średnich przedsiębiorstw, wywodzą się silne polskie marki i polski kapitał.

 

Dlatego właśnie przedsiębiorczość musi być doceniana i promowana. Służy temu między innymi Nagroda Gospodarcza Prezydenta, a także Rada ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP, której zadaniem jest wypracowanie propozycji zmian w prawie służących polskim przedsiębiorcom. Zależy mi na tym, aby polskie firmy mogły działać w jak najbardziej sprzyjających warunkach, w przestrzeni prawnej opartej na zaufaniu i uczciwej konkurencji.

 

Zapewniam Państwa o moim wsparciu wobec wyzwań, z jakimi mierzymy się w ostatnim czasie. Za nami trudny okres pandemii COVID–19, a za naszą wschodnią granicą toczy się wojna, w której nasi bracia Ukraińcy odpierają brutalne ataki rosyjskich najeźdźców. Rosja próbuje stosować wobec nas szantaż energetyczny, co odbija się na cenach paliw. Wszystko to jest przedmiotem mojej ogromnej troski, ale wierzę, że wspólnie przetrwamy ten trudny czas, wychodząc z niego jeszcze silniejszymi. Wojna w Ukrainie pokazała siłę jedności, także jedności krajów naszego regionu. Jestem głęboko przekonany, że dzięki współpracy w ramach Inicjatywy Trójmorza będziemy w stanie zbudować solidne podstawy rozwoju także dla polskich przedsiębiorstw.

 

Chcę w tym miejscu podziękować za odpowiedzialną i solidarną postawę polskich przedsiębiorców zarówno w czasie pandemii, jak i w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę. Skala pomocy ze strony polskich firm jest ogromna, a pomoc ta – co warte podkreślenia – świadczona jest bezinteresownie, a często także anonimowo.

 

Moje serdeczne podziękowania gratulacje i wyrazy uznania kieruję do wszystkich odznaczonych. Odnosząc sukcesy zawodowe i biznesowe, angażują się Państwo w działalność społeczną i charytatywną, promują edukację i szkolnictwo zawodowe, organizują środowiska branżowe. Dziękuję za to, że przedsiębiorczość traktują Państwo nie tylko jako źródło dochodu i sposób na życie, ale także jako społeczną misję.

 

Wszystkich uczestników dzisiejszej uroczystości raz jeszcze bardzo serdecznie pozdrawiam, życząc Państwu jak najwięcej sukcesów i satysfakcji z tego, że swoją pracą przyczyniają się Państwo do budowania silnej i nowoczesnej Polski.

 

Z wyrazami szacunku
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

 


List został odczytany przez ministra Andrzeja Derę.