Menu rozwijane

12 stycznia 2020

Warszawa, 12 stycznia 2020 roku

Uczestnicy i Organizatorzy

Noworocznego Spotkania Opłatkowego

w Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie

Szanowni Państwo!

Serdecznie pozdrawiam wszystkich Państwa uczestniczących w Noworocznym Spotkaniu Opłatkowym w Rzeszowie. Ubiegły rok przyniósł naszej Ojczyźnie kolejne ważne i dobre zmiany. Polacy wielokrotnie pokazali, że potrafią dobrze radzić sobie z nowymi wyzwaniami i dobrze wykorzystywać nowe szanse i nowe możliwości. Umocniliśmy znaczenie naszego kraju na arenie międzynarodowej i zwiększyliśmy bezpieczeństwo naszych granic. Wyzwoliliśmy obywatelską energię i potencjał Rzeczypospolitej. Polskie rodziny otrzymały wsparcie dzięki rozszerzeniu programu „Rodzina 500 plus” na pierwsze dziecko, a mieszkańcy obszarów wiejskich mogą korzystać z funduszy na rozwój lokalnych inwestycji czy usług społecznych. Ufam, że rozpoczynający się rok przyniesie kolejne osiągnięcia w wielu dziedzinach naszego życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego. Dziękuję wszystkim, którzy angażują się w budowę silnego i nowoczesnego państwa na szczeblu ogólnopolskim i lokalnym. Jestem przekonany, że wspólnym wysiłkiem zapewnimy dalszy pomyślny rozwój naszego kraju i otworzymy przed Polską nowe perspektywy.

Najbliższy rok będzie obfitował w ważne dla naszej Ojczyzny wydarzenia. Należą do nich obchody setnej rocznicy zwycięskiej wojny polsko-bolszewickiej i Bitwy Warszawskiej, czterdziestej rocznicy powstania „Solidarności” i dziesiątej rocznicy katastrofy smoleńskiej. Rocznice te każą nam myśleć o tych, którzy poświęcili swoje życie dla Polski, którzy z odwagą walczyli o naszą wolność i niepodległość, którzy nie szczędzili sił, pracując dla dobra Rzeczypospolitej. Niech nasza wspólna pamięć o nich wszystkich jednoczy nas i motywuje do dalszego działania.

Życzę wszystkim Państwu, a także wszystkim mieszkańcom Rzeszowa i całego Podkarpacia wszelkiej pomyślności. Niech rok 2020 przyniesie Państwu liczne sukcesy, realizację planów i spełnienie oczekiwań. Niech będzie kolejnym dobrym rokiem dla Polski i Polaków.

Z wyrazami szacunku i sympatii,

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

List został odczytany podczas uroczystości przez ministra Adama Kwiatkowskiego.