Menu rozwijane

14 września 2021

Uczestnicy i Organizatorzy
uroczystości patriotyczno-religijnej
na Cmentarzu-Mauzoleum
w Palmirach

 

Szanowni Państwo!

Jak co roku w tych dniach wspominamy ofiary niemieckiej napaści na Polskę, w tym pomordowanych w czasie masowych rozstrzeliwań przedstawicieli inteligencji, urzędników, działaczy społecznych, sportowców – polskich elit. Oddajemy hołd tysiącom ofiar w poczuciu, że te potworne zbrodnie wymierzone były w nas wszystkich, w Polskę, w jej przyszłość i niezawisły byt.

Jednym z miejsc, w których niemieccy okupanci dokonywali zbiorowych egzekucji, był las w Palmirach. Na tutejszym cmentarzu spoczywają dziś doczesne szczątki tych, którzy zginęli za to, że służyli odrodzonej Rzeczypospolitej. Ich życie zostało w bestialski sposób przerwane, ale ich osiągnięcia i często niemały dorobek przetrwały, stając się dla nas inspiracją do pracy dla dobra naszej Ojczyzny. Chyląc czoła przed ich postawą, zachowujemy pamięć o ludobójstwach, jakich dopuszczali się Niemcy na terytorium Polski w czasie II wojny światowej. Ku przestrodze dla przyszłych pokoleń mamy obowiązek pamiętać o pomordowanych i przypominać światu, do czego prowadzi niepohamowana chęć dominacji jednego narodu nad innymi.

Dziękuję wszystkim, którzy rokrocznie gromadzą się w Palmirach, aby uczcić ofiary niemieckich zbrodni. W sposób szczególny łączę się z tymi z Państwa, którzy wspominają tutaj swoich bliskich.

Cześć ich pamięci! Niech odpoczywają w pokoju!

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda


Podczas uroczystości list odczytała –  w imieniu Prezydenta RP – Minister Małgorzata Paprocka.