Menu rozwijane

30 stycznia 2021

Uczestnicy uroczystości pogrzebowych
śp. Profesora Franciszka Kokota

 

Szanowni Państwo!

Z głębokim żalem przyjąłem wiadomość o odejściu Profesora Franciszka Kokota. Żegnamy dzisiaj jednego z najznakomitszych polskich uczonych, mistrza wielu pokoleń lekarzy, wspaniałego człowieka, który zawsze był całym sercem oddany sprawie ochrony i ratowania ludzkiego zdrowia.

Pan Profesor położył wybitne zasługi dla Rzeczypospolitej i rodaków, dla świata i całej ludzkości. Znakomity internista i endokrynolog, a zwłaszcza nefrolog, w olbrzymim stopniu przyczynił się do rozwoju wiedzy w każdej z tych dziedzin. Jego długie i bardzo owocne życie bez reszty wypełnione było pracą dla dobra bliźnich.

Urodzony na Opolszczyźnie, poza granicami II Rzeczypospolitej, zaraz po wojnie związał się na stałe z Górnym Śląskiem. Tutaj kształcił się, zdobywał kolejne stopnie zawodowe i tytuły naukowe. Tu przede wszystkim leczył i nauczał. W swej praktyce i badaniach urzeczywistniał charakterystyczny dla ludzi tego regionu śląski etos pracowitości, rzetelności i wytrwałości.

Zależało Mu na tym, aby nowe odkrycia jak najszybciej upowszechniały się w środowisku medycznym, doskonaląc metody leczenia. Opublikował niezwykle liczne prace naukowe i podręczniki akademickie, wielokrotnie wznawiane i tłumaczone na języki obce. Począwszy już od czasu studiów i przez całą ponadpółwieczną karierę naukową związany był ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym, jako nauczyciel i wykładowca, a także rektor.

Jego światowy autorytet znalazł wyraz w członkostwie wielu międzynarodowych towarzystw naukowych, doktoratach honoris causa uczelni i innych laurach. Ale najcenniejszą nagrodą była dla Niego wdzięczność i pomyślność tysięcy pacjentów. Śp. Profesor Franciszek Kokot pozostanie na zawsze w pamięci każdego z nich, a także wszystkich nas, którzy lecząc się, korzystamy ze znajomości sztuki medycznej, którą przekazał swoim uczniom i następcom.

Za to wszystko w imieniu Rzeczypospolitej mam zaszczyt uhonorować Go pośmiertnie najwyższym odznaczeniem państwowym: Orderem Orła Białego.

Bliskim i przyjaciołom Zmarłego, a także Jego współpracownikom, uczniom i pacjentom składam wyrazy głębokiego współczucia.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie!

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda


List został odczytany podczas uroczystości przez ministra Piotra Ćwika.

Może Cię zainteresować Order Orła Białego dla śp. Franciszka Kokota