Menu rozwijane

19 października 2021

Uczestnicy
uroczystości wręczenia odznaczeń państwowych
podczas obchodów
Narodowego Dnia Pamięci
Duchownych Niezłomnych
w Rezydencji Belweder w Warszawie

Wielce Czcigodni Odznaczeni!
Ekscelencje Księża Biskupi!
Wielebni Kapłani!
Szanowni Zgromadzeni!

Czwartego października 2018 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę, na mocy której 19 października stał się świętem państwowym, Narodowym Dniem Pamięci Duchownych Niezłomnych. Odtąd w każdą rocznicę męczeńskiej śmierci bł. Księdza Jerzego Popiełuszki oddajemy szczególnie uroczysty hołd tym duszpasterzom, którzy, jak czytamy w uzasadnieniu ustawy, dawali wyraz swojej wierze (...), ale też męstwu i niezłomnej postawie patriotycznej (...).

Podkreślam tu oficjalny, państwowy charakter tego święta, ponieważ jest on ważnym znakiem czasu, a jednocześnie odpowiednim sposobem uczczenia dokonań duchownych gotowych do najwyższych poświęceń w pokojowej walce o prawdę, sprawiedliwość i wolność dla wszystkich Polaków, także niewierzących. Duchowni Niezłomni toczyli tę walkę w czasie okupacji niemieckiej i sowieckiej oraz w Polsce powojennej, kiedy upadek komunizmu mógł się wydawać jedynie odległym obiektem marzeń. Trzeba było niezwykłej, heroicznej nadziei, aby i w ukryciu, i jawnie, dobitnym słowem i śmiałym czynem tworzyć przestrzeń wolności dla gnębionych rodaków. Trzeba było wielkiej wiary, aby przekonywać, że jeszcze powróci Rzeczpospolita wolna i suwerenna; że warto nie szczędzić modlitwy, pracy i zaangażowania społecznego, aby odrodziła się Polska honorująca swoją tysiącletnią, zakorzenioną w chrześcijaństwie tożsamość, kulturę i tradycję. Ci mężni kapłani katoliccy, ale też duchowni innych wyznań chrześcijańskich mieli szczególny udział w sukcesie przemian demokratycznych – których początkiem, istotą i główną siłą napędową był przecież stan serc i umysłów szerokich rzesz Polaków.

Niezmiernie ważną rolę odegrali ci, którzy za swoją niezłomność zapłacili życiem. Niektórzy zginęli z rąk najeźdźców, jak św. Maksymilian Kolbe, męczennik z Auschwitz, księża Jan Krenzel i Teodor Walenta zgładzeni przez Sowietów czy ksiądz Stanisław Dobrzański, proboszcz parafii Ostrówki, zamordowany w roku 1943 przez nacjonalistów ukraińskich. Byli to również bohaterscy kapelani żołnierzy I i II konspiracji, kapłani tej miary, co bł. ojciec Michał Czartoryski, księża Władysław Gurgacz i Stefan Niedzielak, a także duszpasterze środowisk opozycji demokratycznej oraz upominających się o wolność robotników, uczniów i studentów – a więc bł. Jerzy Popiełuszko, księża Stanisław Suchowolec, Sylwester Zych i inni. Nazistowscy i komunistyczni kaci sądzili, że uśmiercenie tych kapłanów oznaczało koniec lub znaczące osłabienie ich oddziaływania na dusze i sumienia Polaków. Stało się dokładnie odwrotnie. Te męczeńskie świadectwa wierności Bogu i Polsce nigdy nie będą zapomniane.

Dzisiaj w miejscu, które tak silnie związane jest z historią zmagań o Polskę niepodległą, w nieco ponad miesiąc po wyniesieniu na ołtarze Prymasa Tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego, otrzymują odznaczenia państwowe duchowni, którzy położyli wybitne zasługi dla Ojczyzny oraz dla wspólnoty wierzących. Ekscelencje, Czcigodni Księża, proszę o przyjęcie uroczystych gratulacji. W imieniu wolnej Rzeczypospolitej z serca dziękuję za Waszą prawość, poświęcenie i hart ducha. Za msze święte w intencji Ojczyzny i płomienne, krzepiące kazania, za towarzyszenie ludziom Solidarności, a szczególnie strajkującym, internowanym, uwięzionym i prześladowanym. Dziękuję za udzielanie schronienia działaczom antykomunistycznym, użyczanie pomieszczeń parafialnych twórcom prasy podziemnej i autorom niezależnych koncertów, spektakli i wykładów, za ich wspieranie w wymiarze duchowym, materialnym i organizacyjnym. Proszę o przyjęcie wyrazów najwyższego uznania za inspirującą, nieugiętą postawę w obliczu szykan i nacisków komunistycznej policji politycznej. Dziękuję też za opiekę nad harcerzami, za wytrwałą, odważną obronę praw wierzących w miastach i na wsiach, za otwartość i serce wobec tych, którzy, choć odlegli od wiary, włączali się w patriotyczne inicjatywy – oraz za wszelkie inne dobro, które wyświadczyliście i do dzisiaj ofiarowujecie swoim bliźnim.

Serdeczne podziękowania i wyrazy szacunku składam osobom odbierającym odznaczenia przyznane pośmiertnie. Nie ma już wśród nas postaci polskiego Kościoła tej miary, co śp. ksiądz biskup Kazimierz Ryczan, były ordynariusz kielecki czy śp. księża Franciszek Karabuła, Bogdan Jaworek, Alfred Mąka i Józef Schabowski. Pozostanie jednak wdzięczna pamięć o ich godnej postawie w chwili ciężkiej próby, jaką przechodziła Polska, a wraz z nią polski Kościół. Cześć Ich pamięci!

Szanowni Państwo, wręczone dzisiaj odznaczenia są znakami uznania i wdzięczności naszej wspólnoty obywatelskiej. Wyrażam nadzieję, że przypomną one zasługi tych, którzy je otrzymali, ale też dokonania całego polskiego duchowieństwa w zmaganiach o Rzeczpospolitą wolną, solidarną i sprawiedliwą. Raz jeszcze proszę Uhonorowanych o przyjęcie serdecznych gratulacji i gorących pozdrowień.

Z wyrazami szacunku

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda


Podczas uroczystości w Belwederze list odczytała – w imieniu Prezydenta RP – Grażyna Ignaczak-Bandych, Szef KPRP.