Menu rozwijane

11 czerwca 2021

Uczestnicy
uroczystych obchodów Święta Patronalnego
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II

 

 

Magnificencjo, Czcigodny Księże Rektorze!
Wysoki Senacie!
Ekscelencje Księża Biskupi!
Szanowni Pracownicy i Studenci KUL!
Drodzy Państwo!

Z okazji Święta Patronalnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia całej społeczności tej wyjątkowej uczelni. Niech Państwa służba Bogu, Ojczyźnie, prawdzie i nauce przynosi jak najwięcej pożytku naszemu narodowi oraz Rzeczypospolitej akademickiej. Życzę Państwu satysfakcji z wielu nowych sukcesów naukowych i dydaktycznych. Niech zbliżające się zakończenie roku akademickiego okaże się dla Państwa symbolicznym początkiem końca licznych trudności związanych z pandemią. Ufam, że KUL wyjdzie z tej próby umocniony i że z nową determinacją podejmie realizację swojej misji.

Doniosłość tego posłannictwa wiąże się ściśle z katolicką tożsamością Państwa uniwersytetu. Założony w roku 1918, u zarania odrodzonej polskiej państwowości, od ponad stu lat nie tylko kształci, ale też dba o integralny rozwój swoich studentów jako ludzi. Nie pomija przy tym tak ważnych elementów, jakimi są wpisane w naturę ludzką potrzeby duchowe oraz odwieczne pytania metafizyczne, na które odpowiedź może przynieść tylko wiara. Odrzucając rygorystyczny racjonalizm doby oświecenia, KUL powtarza za swoim najwybitniejszym wykładowcą, św. Janem Pawłem II, że wiara i rozum nawzajem się uzupełniają, że są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Skupiając się na przekazie rzetelnej wiedzy naukowej, kształcąc nie tylko znakomitych teologów i filozofów, ale też prawników, administratywistów, ekonomistów, biologów, matematyków, informatyków, socjologów i dziennikarzy – KUL wciąż obchodzi swoje Święto Patronalne w katolicką uroczystość, która wprost odnosi się do doświadczenia wiary.

Jestem przekonany, że Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – mając za sobą dekady zmagań z komunistyczną opresją, a następnie z charakterystyczną dla lat 90. anomią i sporami dotyczącymi podstawowych pojęć – dysponuje szerokim instrumentarium intelektualnym oraz bogactwem doświadczeń praktycznych, dzięki którym z powodzeniem będzie odpowiadał na wyzwania współczesnego świata. Jeszcze raz życzę sukcesów w realizacji tego fundamentalnie ważnego dzieła i najserdeczniej wszystkich Państwa pozdrawiam.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda