Menu rozwijane

21 września 2021

Uczestnicy i Organizatorzy
centralnych obchodów
Dnia Krajowej Administracji Skarbowej
w Bydgoszczy

 

 

Szanowni Państwo!

Dzień Krajowej Administracji Skarbowej, obchodzony 21 września, jest nie tylko Państwa zawodowym i środowiskowym świętem. Jest to również szczególna sposobność, abyśmy wszyscy jako obywatele Rzeczypospolitej uświadomili sobie, jak ważna dla funkcjonowania i dla rozwoju naszego niepodległego państwa jest sprawnie działająca skarbowość. Nie ma bowiem państwowości bez skarbowości. Żaden patriota, uznający Rzeczpospolitą za nasze wspólne, wielkie dobro, nie może kwestionować znaczenia danin publicznych, dzięki którym jesteśmy w stanie to dobro chronić, pielęgnować i umacniać.

Taka lekcja płynie też z polskiej historii. Jesteśmy dumni, że już w XVI wieku reformatorski ruch egzekucyjny polskiej szlachty był świadectwem obywatelskiej odpowiedzialności i zrozumienia wagi tych zagadnień. Reformy ceł i podatków podejmowane były także w XVIII stuleciu jako bardzo istotny element dzieła naprawy Rzeczypospolitej. Wiemy dzisiaj, że w dużej mierze to właśnie skarbowość niedostatecznie dostosowana do potrzeb państwa była jedną z przyczyn słabości polsko–litewskiego organizmu państwowego w konfrontacji z agresywnymi sąsiadami, co doprowadziło do tragedii rozbiorów. Chlubną inspiracją pozostają natomiast prężne działania ministra Franciszka Druckiego–Lubeckiego w okresie Królestwa Polskiego, które pozwoliły na skonsolidowanie finansów państwa i umocnienie narodowego potencjału, tworząc w efekcie jeden z najnowocześniejszych systemów fiskalno–skarbowych w ówczesnej Europie. Ze wszystkich tych dobrych wzorców i z nauk historii czerpała odrodzona Rzeczpospolita, powołując zaraz na początku swej odzyskanej niepodległości profesjonalny aparat skarbowy. Obchodziliśmy niedawno jubileusz setnej rocznicy tego doniosłego wydarzenia.

Z okazji Dnia Krajowej Administracji Skarbowej składam wszystkim pracownikom i funkcjonariuszom urzędów i służb, tworzących ten ogromnie ważny segment państwa, najlepsze gratulacje, wyrazy uznania i życzenia wszelkiej pomyślności. Utworzenie KAS ustawą z 2016 roku, która połączyła organy skarbowe, celne i urzędy kontroli skarbowej w jednolitą formację, stanowiło jedną z najistotniejszych przemian ostatnich lat, służącą sprawności, sile i rozwojowi Rzeczypospolitej Polskiej. Jestem przekonany, że ta reforma doceniana będzie również przez kolejne pokolenia Polaków, bo dzięki niej istotnie zwiększyliśmy szanse pomyślnej przyszłości naszej Ojczyzny. Mam poczucie wielkiej satysfakcji, że dane mi było uczestniczyć w tym niezwykle ważnym przedsięwzięciu ustrojowym.

Same jednak fundamenty prawne i organizacyjne nie byłyby wystarczające dla odniesienia sukcesu, gdyby nie zaangażowanie i poświęcenie urzędników i funkcjonariuszy KAS, gdyby nie Wasze, Szanowni Państwo, wysokie kwalifikacje, konsekwentna praca i postawa służby publicznej. To dzięki nim udało się wzmocnić finanse państwa, zlikwidować liczne patologie tworzące „szarą strefę” oraz stworzyć możliwości dla sprawiedliwszego dzielenia w naszym kraju owoców wzrostu gospodarczego. W imieniu Polski i Polaków dziękuję za Państwa dokonania. Składam również serdeczne gratulacje wszystkim dziś odznaczonym. Proszę przyjąć życzenia wszelkiej pomyślności, sukcesów w pracy i służbie oraz szczęścia w Waszych domach i rodzinach. Wszystkich Państwa serdecznie pozdrawiam.

Z wyrazami szacunku

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda


List odczytał Sekretarz Stanu w KPRP Andrzej Dera, który wręczył także odznaczenia pracownikom i funkcjonariuszom Krajowej Administracji Skarbowej.

Może Cię zainteresować Odznaczenia dla pracowników i funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej