Menu rozwijane

24 listopada 2021

Uczestnicy i Organizatorzy
gali z okazji Święta Kolejarza
organizowanej przez spółkę POLREGIO
w Warszawie

 

Szanowny Panie Prezesie!

Drodzy Kolejarze!

Szanowni Państwo!

 

Z okazji Święta Kolejarza składam wszystkim noszącym kolejarski mundur, wszystkim pracownikom tej niezwykle istotnej branży naszego transportu i gospodarki, serdeczne życzenia pomyślności. W sposób szczególny pozdrawiam Zarząd i Pracowników spółki POLREGIO, która w tym roku obchodzi 20–lecie działalności. Przyjmijcie Państwo wyrazy szacunku i uznania za pracę i służbę dla dobra Polski i Polaków. Pragnę podziękować za kultywowanie dziedzictwa, które jest udziałem polskich kolejarzy, za codzienny trud i wypełnianie zadań, wymagających odpowiedzialności i profesjonalizmu. Polscy kolejarze mogą być dumni, że przyczyniają się do rozwoju naszej Ojczyzny.

Pamiętamy o licznych świadectwach patriotyzmu, odwagi i poświęcenia, które wpisane są w kolejarską historię. Trwające obchody stulecia odzyskania niepodległości są okazją, aby przywołać zasługi środowiska kolejarzy dla odrodzenia suwerennego bytu Rzeczypospolitej, ocalenia polskiej niezawisłej państwowości przed nawałą bolszewicką oraz w zmaganiach z agresorami i okupantami w latach II wojny światowej. Z czcią i wdzięcznością zachowujemy pamięć o znaczącym udziale pracowników kolei w starciu ze złem komunizmu, w walce o Polskę wolną i sprawiedliwą. Strajk lubelskich kolejarzy w lipcu 1980 roku był pierwszym akordem przełomowych zmian w naszym kraju, a protest głodowy kolejarzy we Wrocławiu w październiku tegoż roku stanowił jeden z najbardziej dramatycznych aktów społecznego oporu, podejmowanych przez ruch NSZZ „Solidarność”. Pochylam głowę przed bohaterami polskiej wolności. Dziękuję także Państwu za piękną inicjatywę nadawania pociągom imion Polaków zasłużonych dla niepodległości naszej Ojczyzny.

Kolejarski mundur, oznaczający służbę na rzecz dobra publicznego, otoczony jest w Polsce szacunkiem. Z rozwojem kolei wiążą się nasze nadzieje na umocnienie gospodarczego potencjału Rzeczypospolitej, na przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia komunikacyjnego, na zwiększenie społecznej mobilności i aktywności. Cieszę się ogromnie, że ostatnie lata przyniosły wreszcie powstrzymanie regresu i zaniechań dotyczących kolejnictwa, które budziły słuszny sprzeciw nie tylko środowiska kolejarskiego, lecz także wielu środowisk i wspólnot lokalnych.

Jest naszą wspólną dumą zakrojony na historyczną skalę program modernizacji i budowy dworców kolejowych, którym objętych zostało prawie 200 obiektów w całej Polsce, a także program modernizacji linii kolejowych i taboru. Jestem przekonany, że przyszłość polskiego kolejnictwa rysuje się w jasnych, optymistycznych barwach.

Życzę, aby praca na kolei zawsze przynosiła satysfakcję i poczucie zawodowego spełnienia. Składam serdeczne gratulacje wszystkim wyróżnionym odznaczeniami państwowymi podczas dzisiejszej uroczystości. Życzę pracownikom kolei spokojnej i bezpiecznej służby; życzę zdrowia, wszelkiej pomyślności, rodzinnego i osobistego szczęścia. Serdecznie wszystkich Państwa pozdrawiam.

 

Z wyrazami szacunku
Andrzej Duda


List odczytał minister Andrzej Dera.