Menu rozwijane

04 września 2021


Jego Ekscelencja
Ksiądz Arcybiskup Józef Guzdek
Metropolita Białostocki

 

 

Ekscelencjo Księże Arcybiskupie!

W dniu ingresu Ekscelencji do bazyliki archikatedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny proszę przyjąć moje gratulacje i słowa uznania. Z okazji uroczystości objęcia urzędu ordynariusza metropolii białostockiej składam Księdzu Arcybiskupowi najlepsze życzenia.

Stolica Apostolska powierzyła Ekscelencji kierowanie metropolią o niedługiej metryce, lecz bogatym dziedzictwie historycznym i szczególnym charakterze. Erygowana przez papieża św. Jana Pawła II przed 30 laty, archidiecezja białostocka wywodzi się z diecezji wileńskiej czasów I i II Rzeczypospolitej. Kresowe korzenie, z mozaiką wyznań, kultur i narodowości, także teraz wyróżniają ziemię podlaską i jej mieszkańców na tle innych regionów Polski. Współistnienie w przyjaźni nie jest tutaj tylko słusznym postulatem, lecz codzienną rzeczywistością. Różnorodność łączy się na Podlasiu zarazem ze wspaniałymi tradycjami patriotycznymi i silnym przywiązaniem do wiary przodków. Społeczność tej ziemi, dumna z własnej tożsamości i mocno miłująca wolność, od wieków pokłada olbrzymie zasługi dla naszej Ojczyzny. Praca duszpasterska w tym wyjątkowym środowisku przyniesie zapewne wiele nowych wyzwań. Jestem przekonany, że wszechstronna wiedza i doświadczenie Ekscelencji, zgromadzone w ciągu 40 lat kapłaństwa, w tym 17 lat posługi biskupiej, okażą się bezcenne i pomogą pełnić urząd metropolity białostockiego.

Chcę jednocześnie podziękować Księdzu Arcybiskupowi za przeszło dekadę sprawowania urzędu biskupa polowego Wojska Polskiego. Objął go Ekscelencja w niezwykle trudnych okolicznościach, po śmierci poprzednika, biskupa Tadeusza Płoskiego, w tragicznej katastrofie smoleńskiej. Kierując Ordynariatem Polowym, wspierał Ksiądz Arcybiskup żołnierzy Sił Zbrojnych i ich kapelanów w przejściu przez to dramatyczne doświadczenie z pożytkiem dla morale armii. W ciągu ostatnich lat, jako Prezydent Rzeczypospolitej, wiele razy miałem okazję spotykać się z Ekscelencją, przekonując się o Jego wysokim autorytecie i szacunku, jaki wzbudza sposób pełnienia tej służby zarazem duchownej i wojskowej. Za te wszystkie zasługi dla Ojczyzny raz jeszcze z serca dziękuję.

Gratulując dzisiejszego ingresu, życzę Księdzu Arcybiskupowi obfitości łask Bożych, zdrowia oraz wielu sił ducha i ciała, tak potrzebnych do przewodzenia duchowieństwu i wiernym świeckim Kościoła białostockiego. Niech posługa Ekscelencji przynosi dobre owoce temu regionowi i całej naszej Ojczyźnie.

Szczęść Boże!

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

 

List odczytał Szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szrot.