Menu rozwijane

15 listopada 2021

Pan
gen. dyw. Andrzej Reudowicz

 

Szanowny Panie Generale!

Z okazji pożegnania z zawodową służbą wojskową serdecznie dziękuję za ponad 40 lat wypełniania obowiązków na rzecz bezpieczeństwa kraju, wzmacniania jego pozycji międzynarodowej i rozwoju Sił Zbrojnych RP. Podczas tych lat piastował Pan Generał odpowiedzialne stanowiska, które wymagały nie tylko kompetencji dowódczych, lecz także szerokiej wiedzy, inicjatywy, odwagi i kreatywności. Wszystkie te przymioty Pan Generał posiada, dlatego z takim powodzeniem realizował Pan postawione przed sobą zadania.

Jestem przekonany, że postawa Pana Generała stanowiła inspirację i wzór do naśladowania, zwłaszcza w najbardziej wymagających okresach służby – na misji w Iraku, w czasie dowodzenia związkami taktycznymi czy polskim kontyngentem w Afganistanie. Oddanie, z jakim realizował Pan powierzane Mu zadania, zasługuje na najwyższe uznanie i podziw. Z dumą przypomnę również pełnioną przez Pana funkcję w strukturach NATO – jako dowódcy Połączonego Centrum Działań Bojowych (JWC) w Stavanger. Pozytywne oceny profesjonalizmu i zaangażowania Pana Generała, wystawiane przez sojuszników, z pewnością przyczyniły się do podniesienia prestiżu Polski i ugruntowania jej wizerunku jako kraju współodpowiedzialnego za bezpieczeństwo międzynarodowe.

Szczególnie serdecznie pragnę podziękować za ostatnie lata, podczas których miałem okazję współpracować z Panem Generałem, kiedy służył Pan w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, najpierw na stanowisku Dyrektora Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi, a potem Zastępcy Szefa Biura. Doświadczenie, cenne opinie i pryncypialność Pana Generała stanowiły ważny wkład w wypracowywanie rekomendacji, które wspierają Prezydenta RP
w realizacji obowiązków Zwierzchnika Sił Zbrojnych.

Co dla mnie szczególnie istotne i godne podkreślenia, misja Pana Generała w Siłach Zbrojnych RP nie kończy się wraz z odejściem z czynnej służby. Wierzę, że jako Kanclerz Kapituły Orderu Krzyża Wojskowego będzie Pan nadal aktywnie uczestniczył w działaniach, których celem jest nie tylko szerzenie wiedzy na temat idei Orderu czy zasług osób nim odznaczonych, ale także integrowanie środowiska uhonorowanych oraz dbałość o należny im szacunek i prestiż. Również za to zaangażowanie składam dziś Panu Generałowi wyrazy podziękowania.

Życzę, aby nowy etap w życiu Pana Generała, który właśnie się rozpoczyna, pozwolił na realizację kolejnych celów, jakie Pan przed sobą stawia, na rozwijanie pasji i spełnianie osobistych marzeń. Chciałbym jednocześnie, aby wiedza Pana Generała i wielostronne doświadczenie były nadal wykorzystywane dla bezpieczeństwa i rozwoju kraju. Może Pan Generał odczuwać wielką satysfakcję ze wszystkich dotychczasowych osiągnięć i prezentowanej postawy.
Jestem przekonany, że staną się one ważnym elementem dziedzictwa polskich Sił Zbrojnych.

Życzę Panu Generałowi sukcesów w podejmowaniu nowych wyzwań, a Pana najbliższym, wraz z podziękowaniami za wytrwałe towarzyszenie służbie Pana Generała, przekazuję życzenia radości ze wspólnie spędzanego czasu oraz wszelkiej pomyślności.

Z wyrazami szacunku

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda