Menu rozwijane

06 października 2021

Jego Ekscelencja
Pan Wołodymyr Zełenski
Prezydent Ukrainy

Ekscelencjo Panie Prezydencie!

Serdecznie dziękuję za przesłane zaproszenie na uroczystości z okazji 80. rocznicy tragedii w Babim Jarze. Łączę się z Państwem duchowo, składając hołd ofiarom Holocaustu – wielu tysiącom kijowskich Żydów, zamordowanych i zamęczonych w tym miejscu kaźni.

Narody Europy Środkowej i Wschodniej pielęgnują pamięć o zbrodniach, popełnionych przez III Rzeszę Niemiecką. Wśród niezliczonych aktów totalitarnego terroru i ludobójstwa, których doświadczyli mieszkańcy „skrwawionych ziem”, szczególne miejsce zajmuje zagłada naszych żydowskich współobywateli. Region, gdzie społeczność ta żyła przez wiele wieków, stał się miejscem działania przemysłu śmierci, który przynieśli tutaj hitlerowcy.

Trudno objąć myślą grozę tej tragedii. Wobec tajemnicy nikczemności, zapiekłej nienawiści i bezwzględnego okrucieństwa rasistowskich sprawców stajemy z przerażeniem. W pełnym szacunku milczeniu oddajemy cześć milionom kobiet i mężczyzn, dzieci i starców, którym – bez żadnej ich winy – niemieccy okupanci zadali tak wielki ból, cierpienie i masową śmierć.

Nie możemy zmienić przeszłości ani cofnąć tego, co się stało. Musimy jednak robić, co w naszej mocy, aby w przyszłości nie doszło już do podobnych zbrodni. Dlatego to na nas, współczesnych, którzy żyjemy we własnych niepodległych państwach, spoczywa powinność strzeżenia prawdy i pamięci o tym, co wydarzyło się na naszych ziemiach w latach II wojny światowej i okupacji niemieckiej.

Pochylając głowy na znak hołdu dla ofiar, ponawiamy więc dzisiaj zobowiązanie: nigdy więcej nienawiści, nigdy więcej rasizmu, nigdy więcej ludobójstwa!

Z wyrazami szacunku i sympatii

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

ENGLISH VERSION >>>


Podczas uroczystych obchodów 80. rocznicy Zbrodni w Babim Jarze Prezydenta RP Andrzeja Dudę reprezentował minister Wojciech Kolarski.