Menu rozwijane

06 sierpnia 2022

Uczestnicy i Organizatorzy
14. Dziękczynienia w Rodzinie

Ekscelencjo, Księże Biskupie!
Czcigodny Ojcze Dyrektorze!
Czcigodni Ojcowie Redemptoryści!
Drodzy Uczestnicy 14. Dziękczynienia w Rodzinie!

Po raz kolejny gromadzi się wielka społeczność Rodziny Radia Maryja, aby cieszyć się wspólnymi dokonaniami i złożyć sobie nawzajem serdeczne podziękowanie za wszelkie dobro, które wyrasta z Państwa zaangażowania oraz troski o polski Kościół i naszą Ojczyznę. Radio Maryja i wspólnota skupiona wokół tej stacji to wspaniały duchowy, medialny i społeczny fenomen. Bez jego udziału nie sposób wyobrazić sobie polskiego życia publicznego i nie sposób wyobrazić sobie narodowej debaty poświęconej najważniejszym dla Polski sprawom.

Pozwólcie, Drodzy Państwo, że dołączę się do Waszego dziękczynienia. Chcę serdecznie podziękować wszystkim współtworzącym Rodzinę Radia Maryja za służbę Ojczyźnie, za podtrzymywanie ducha patriotyzmu, za kultywowanie dziedzictwa wiary i tradycji, które czyni nas Polakami. Dziękuję za Państwa stanowczy głos, przypominający, że nie można budować dobrej przyszłości w oderwaniu od historii, bez świadomości, skąd przychodzimy i jakie wartości nas ukształtowały. Dziękuję za obywatelską wrażliwość, odpowiedzialność i zaangażowanie, którymi kierujecie się przy podejmowaniu ważnych wyzwań, decydujących o pomyślnym bycie i rozwoju Polski.

Mówimy: Rodzina Radia Maryja, bo to zasadniczy znak Państwa tożsamości – a przecież świetnie też wiemy, że od chwili, gdy ponad 30 lat temu, 8 grudnia 1991 roku, popłynął w eter pierwszy przekaz tej rozgłośni, udało się stworzyć jeszcze wiele innych doniosłych, wzajemnie się uzupełniających dzieł. To Telewizja Trwam, to gazeta „Nasz Dziennik”, to Akademia Kultury Społecznej i Medialnej, to Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II czy też Park Pamięci. Wszystkich tych osiągnięć, wspaniale służących Polsce i Kościołowi, serdecznie gratuluję Ojcu Dyrektorowi i całej Państwa wspólnocie.

W sposób szczególny chcę podziękować za zbudowanie rodzinnej więzi, przenikniętej chrześcijańską miłością bliźniego, empatią i solidarnością, którą otoczyli Państwo przede wszystkim osoby najsłabsze, samotne, często pomijane i odrzucone. Rodzina Radia Maryja ciągle potwierdza swoją troskę i bliskość wobec potrzebujących. Tak było podczas trudnego czasu pandemii – i tak jest dzisiaj, gdy za naszą wschodnią granica trwa wojna, gdy brutalnie napadnięta przez Rosję Ukraina broni swej niepodległości i integralności terytorialnej. Serdecznie dziękuję za to, że środowiska Rodziny Radia Maryja udzielają wielorakiej pomocy dotkniętym wojną Ukraińcom, przyjmując uchodźców pod gościnny polski dach.

Mają więc Państwo wiele intencji wspólnej dziękczynnej modlitwy, wiele powodów do dumy i wyrażanej sobie nawzajem wdzięczności. Życzę, aby dzisiejsze spotkanie w Toruniu było radosnym świętem, przynoszącym dużo pięknych wrażeń. Cieszę się, że jednym z elementów tego wydarzenia jest mobilna strefa zdrowia w ramach projektu „Zdrowe Życie”, nad którym z satysfakcją objąłem wraz z moją żoną honorowy patronat. Zapraszam Państwa serdecznie do skorzystania z  bogatej oferty bezpłatnych badań i konsultacji, które proponuje projekt „Zdrowe Życie”. Życzę Państwu zdrowia, wspaniałych duchowych przeżyć i miłych wspomnień. Szczęść Boże!

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

________________________________________

List odczytała Minister Grażyna Ignaczak–Bandych, Szef KPRP.