Menu rozwijane

22 maja 2022

Uczestnicy i Organizatorzy
98. Ogólnopolskiej Pielgrzymki
Służby Zdrowia na Jasną Górę

Ekscelencjo Księże Prymasie!
Ekscelencjo Księże Biskupie!
Czcigodni Ojcowie Paulini! Czcigodni Kapłani!
Szanowni Przedstawiciele środowisk służby zdrowia!
Szanowni Państwo!

Po raz kolejny polscy medycy spotykają się w duchowej stolicy Polski, aby przed obliczem Jasnogórskiej Królowej wyrazić podziękowania i prośby związane ze swoją wymagającą, niełatwą pracą. Dziękując za zaproszenie na tę pielgrzymkę, łączę się z Państwem w modlitwie. Pragnę przekazać słowa wielkiego szacunku i uznania dla Państwa starań, których celem jest niesienie pomocy chorym i ratowanie ludzkiego życia.

Pielgrzymki Służby Zdrowia na Jasną Górę mają długą, piękną tradycję. Od ponad czterdziestu lat towarzyszą im doroczne rekolekcje, które zainicjował błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. Wspólne poszukiwanie odpowiedzi na dylematy oraz zaczerpnięcie nowych sił z wartości Dekalogu jest bardzo potrzebne tym, którzy na co dzień stykają się z ludzkim cierpieniem i nieraz muszą stawiać czoła skrajnie trudnym sytuacjom. Zawód medyka to misja społeczna, jednak ceną za jej wykonywanie jest nieodłączny stres i ciążące poczucie odpowiedzialności, a często również ryzyko. W swojej służbie wykazują się Państwo nie tylko profesjonalnymi umiejętnościami, lecz także hartem ducha, wrażliwością i empatią. W imieniu rodaków dziękuję polskim medykom za codzienną służbę, poświęcenie i zaangażowanie.

W sposób szczególny mogliśmy się o tym przekonać w dramatycznym czasie pandemii. To właśnie lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, diagności laboratoryjni i farmaceuci byli na pierwszej linii frontu w walce z koronawirusem i do dzisiaj kontynuują te zmagania. Składam hołd wszystkim pracownikom służby zdrowia, którzy wypełniając etos hipokratejski i niosąc ratunek chorym, zapłacili za to własnym życiem. Mam nadzieję, że najtrudniejsze doświadczenia pandemii są już za nami. Zawdzięczamy to przede wszystkim medykom leczącym zakażonych i prowadzącym akcję szczepień, która objęła wiele milionów Polaków.

Od prawie trzech miesięcy jesteśmy postawieni wobec nowych wyzwań. Brutalna agresja Rosji na Ukrainę i okrucieństwo wojny toczącej się za naszą wschodnią granicą to próba także dla naszego narodu. Polska przyjęła przeszło trzy miliony ukraińskich uchodźców, głównie kobiet i dzieci. Wielu z nich jest chorych, rannych bądź w inny sposób poszkodowanych przez wojnę i potrzebuje pomocy medycznej. Na Państwa ręce składam serdeczne podziękowanie dla służb medycznych w całym kraju za otoczenie opieką ukraińskich pacjentów. Wiele wspaniałych przykładów tego widzę podczas akcji pomocowych dla chorych ukraińskich dzieci podejmowanych przez moją żonę Agatę.

Pandemia, a także wojna na Ukrainie dobitniej niż kiedykolwiek uświadamiają nam, jak ważne są kwestie bezpieczeństwa i odporności państwa na sytuacje kryzysowe. Bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Polski jest jednym z kluczowych priorytetów mojej prezydentury. Znam systemowe problemy i wyzwania dotyczące polskiej służby zdrowia, m.in. dzięki eksperckiemu wsparciu powołanej przez mnie Rady ds. Ochrony Zdrowia. Mają Państwo we mnie sojusznika, rozumiejącego potrzeby służb medycznych i wspierającego reformatorskie rozwiązania.

Życzę, aby udział w tej pielgrzymce przyniósł Państwu duchowe umocnienie i radość ze spotkania w koleżeńskim gronie. Proszę przyjąć życzenia bezpiecznej pracy oraz poczucia zawodowego spełnienia. Niech Jasnogórska Pani oraz św. Łukasz, patron medyków, otoczą Państwa swoim błogosławieństwem i opieką. Wszystkiego najlepszego!

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

____________________________

List odczytała Minister Grażyna Ignaczak–Bandych, Szef KPRP.