Menu rozwijane

24 czerwca 2022

Uczestnicy i Organizatorzy
Gali IV Forum Wolontariatu

Szanowni Państwo!

Cieszę się, że po raz kolejny w ramach Forum Wolontariatu spotykają się ludzie dobrej woli i wielkiego społecznego zaangażowania, reprezentujący tak liczne środowiska, organizacje i instytucje naszego kraju. Serdecznie Państwa pozdrawiam i przekazuję słowa wielkiego szacunku dla Państwa dokonań.

Wolontariusz to ktoś, kto dobrowolnie, bez wynagrodzenia i oczekiwania osobistych profitów, angażuje się w pracę na rzecz innych osób, na rzecz wspólnoty, której czuje się częścią, i na rzecz fundamentalnych, łączących ludzi wartości. Działalność wolontariacka wykracza poza więzi rodzinne czy koleżeńskie, które uważamy za najbliższe i zobowiązujące z samej swej natury, a skierowana jest po prostu do naszych bliźnich, do ludzi potrzebujących naszej solidarności, empatii i pomocy. Każdy taki gest jest ogromnie cenny, ale jeszcze cenniejsza jest gotowość do stałego, długoterminowego zaangażowania. Dlatego raz jeszcze pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim współtwórcom Korpusu Solidarności zainagurowanego w 2019 roku, stanowiącego pierwszy w historii polski program rządowy, który popularyzuje wolontariat stały i zachęca Polaków do włączania się w działania obywatelskie.

Wyzwania, przed którymi ostatnio zostaliśmy postawieni, potwierdziły, że w polskim społeczeństwie jest mnóstwo dobrej energii i woli pomagania. Tak było podczas pandemii, kiedy tak wiele osób i organizacji pozarządowych wspierało najbardziej zagrożonych i najbardziej potrzebujących – i tak jest również teraz, kiedy rozgrywa się dramat Ukrainy napadniętej przez rosyjskich najeźdźców. Miliony Polaków stały się wolontariuszami, niosąc pomoc naszym ukraińskim sąsiadom dotkniętym wojenną pożogą oraz otaczając troskliwą opieką ukraińskich uchodźców wojennych. W imieniu Rzeczypospolitej najserdeczniej dziękuję wszystkim, którzy z tak wielkim zaangażowaniem, w najróżniejszy sposób – otwierając swoje domy, niosąc wsparcie materialne, poświęcając swój czas – zaświadczają o solidarności z ofiarami agresji. To wspaniały dowód naszego człowieczeństwa i piękna karta polsko–ukraińskich relacji.

Spotykają się Państwo w Belwederze, jednym z symboli polskiej państwowości i naszej chlubnej historii. Ma to ważną wymowę – bo działalność wolontariacka wpisuje się w rozumienie Rzeczypospolitej Polskiej jako wspólnoty, jako dobra wspólnego. Warto też Państwa pracę łączyć z polskimi tradycjami republikańskimi, które wolność pojmują nie jako egoistyczne skupienie się na własnych potrzebach i interesach, ale jako możliwość zaangażowania się na rzecz Ojczyzny, rodaków, bliźnich – dobrych celów służących ogółowi. Chcę serdecznie pogratulować nagrodzonym i wyróżnionym wolontariuszom oraz koordynatorom wolontariatu. Są Państwo wspaniałymi reprezentantami tych postaw i wartości, które są dla Polaków szczególnie ważne.

Cieszę się, że do wolontariatu stałego przystępuje tak wiele osób młodych, jak również z tego, że coraz szersze społeczne kręgi zatacza wolontariat seniorów. Indywidualny zapał wspierają i zagospodarowują dla dobra wspólnego organizacje pozarządowe i instytucje publiczne. Forum, które Państwa gromadzi, na pewno jest świetną sposobnością do wymiany doświadczeń i pomysłów. Jestem pewien, że razem będą Państwo czerpać z tego spotkania wielką inspirację. Życzę Państwu kolejnych osiągnięć i wszelkiej pomyślności.

Z wyrazami szacunku
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

___________________________________________

List odczytał Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Jacek Siewiera.

Może Cię zainteresować IV Forum Wolontariatu