Menu rozwijane

11 października 2021

Jego Ekscelencja
Pan Alar Karis
Prezydent Republiki Estońskiej
Tallin

 

Szanowny Panie Prezydencie,

z wielką radością pragnę przekazać Panu szczere gratulacje z okazji objęcia zaszczytnego stanowiska Prezydenta Republiki Estońskiej. Proszę również przyjąć życzenia wszelkiej pomyślności w prowadzeniu spraw ważnych dla zaprzyjaźnionego narodu estońskiego. Jednocześnie zapewniam Pana o swojej zdecydowanej woli kontynuowania współpracy, zarówno na szczeblu relacji dwustronnych jak i w szerszych formatach, w tym szczególnie w ramach Unii Europejskiej oraz Inicjatywy Trójmorza, która jest naszym wspólnym osiągnięciem. Jestem otwarty na szczerą i przyjazną rozmowę na tematy ważne dla naszych państw i całego regionu. Dlatego korzystając z okazji chciałbym zaprosić Pana Prezydenta do złożenia wizyty w Warszawie. Wspólne rozmowy w Pałacu Prezydenckim byłyby ważnym gestem podkreślającym żywe i nacechowane wzajemną życzliwością kontakty na najwyższym politycznym poziomie.

Mam głębokie przeświadczenie, że zwłaszcza dziś, w obliczu systematycznie pogarszającej się sytuacji bezpieczeństwa w naszym najbliższym sąsiedztwie, partnerskie i oparte na zaufaniu oraz solidarności relacje pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską mają wyjątkowe znaczenie. W tym kontekście, szczególną wagę ma nasza współpraca w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz Bukaresztańskiej Dziewiątki, gdyż to na państwach regionu spoczywa w głównej mierze bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO i zewnętrznej granicy Unii Europejskiej.

Zapewniam Pana, że znajdzie Pan we mnie przyjaciela narodu estońskiego gotowego do kontynuacji i rozwijania już rozpoczętych oraz nowych inicjatyw. Liczę na Pańskie wsparcie na rzecz dalszego owocnego rozwijania relacji gospodarczych, zwłaszcza że od niemal roku funkcjonuje Polsko–Estońska Izba Gospodarcza. Innym obiecującym obszarem współpracy są nowoczesne technologie informacyjne oraz cyberbezpieczeństwo – dziedziny, w których Estonia postrzegana jest jako lider.

Proszę przyjąć, Panie Prezydencie, wyrazy najwyższego szacunku i życzenia zdrowia dla Pana osobiście, a także wszelkiej pomyślności dla zaprzyjaźnionego narodu estońskiego.

Z przyjacielskimi pozdrowieniami,


Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda