Menu rozwijane

25 stycznia 2020
Minister Adam Kwiatkowski odczytuje list Prezydenta RP Andrzeja Dudy skierowany do Gospodarzy i Uczestników wydarzenia, integrującego społeczność polonijną w USA
o89163636.jpg

Pani

Blanka A. Rosenstiel

Prezes

Amerykańskiego Instytutu Kultury Polskiej

Konsul Honorowy RP w Miami

Gospodarze i Uczestnicy

48. Międzynarodowego Balu Polonez w Miami Beach

Szanowna Pani Prezes!

Panie i Panowie!

Najserdeczniej pozdrawiam Gospodarzy i Uczestników 48. Międzynarodowego Balu Polonez. Bardzo się cieszę, że moi rodacy w Stanach Zjednoczonych oraz amerykańscy przyjaciele Polski gromadzą się w Miami jako goście Pani Blanki Rosenstiel – Honorowego Konsula Rzeczypospolitej Polskiej, założycielki i Prezes Amerykańskiego Instytutu Kultury Polskiej. Pani Prezes oraz jej współpracownikom pragnę przekazać wyrazy wdzięczności i uznania za wieloletnią pracę na rzecz integracji amerykańskich środowisk polonijnych, za popularyzację polskiej historii, kultury, sztuki i nauki oraz za umacnianie polsko-amerykańskich więzów przyjaźni i współpracy. Jestem przekonany, że wszechstronne dokonania Pani Konsul będą inspirować
coraz liczniejsze grono jej naśladowców – także spośród uczestników dobiegającego dziś końca Globalnego Zjazdu Polonii Kongres 60 Milionów w Miami. Podziękowania składam też patronowi dzisiejszego uroczystego spotkania, Jego Ekscelencji Ambasadorowi Rzeczypospolitej Polskiej w Stanach Zjednoczonych, Panu Profesorowi Piotrowi Wilczkowi, który pełni swoją misję z niezwykłym dynamizmem i osobistym zaangażowaniem.

Miniony rok przyniósł znaczący rozwój polsko-amerykańskiej współpracy politycznej, gospodarczej i wojskowej. Więzy przyjaźni i wzajemnego szacunku, które od pokoleń łączą nasze państwa i narody, zyskały potwierdzenie w postaci strategicznych umów i deklaracji w zakresie bezpieczeństwa oraz wymiany handlowej. Wydarzeniem o wymiarze symbolicznym
było włączenie obywateli polskich do amerykańskiego Programu Ruchu Bezwizowego. Stosunki między Polską a Stanami Zjednoczonymi są dzisiaj znakomite. Przybywa inicjatyw, dzięki którym nasza współpraca może się rozwijać na nowym, wyższym poziomie.

Bohater walk o niepodległość Polski i Stanów Zjednoczonych, generał Tadeusz Kościuszko, uważał, że pierwszy krok do zrzucenia niewoli to odważyć się być wolnym, a pierwszy krok do zwycięstwa – poznać się na własnej sile. W tysiącletniej historii mojej Ojczyzny nie brak przykładów wiary w siebie i odwagi, z jakimi wychodziliśmy ku stojącym przed nami wyzwaniom – także tym skrajnie trudnym. Tylko w XX wieku Polacy odzyskali swoje niepodległe państwo, toczyli heroiczną walkę z dwoma najokrutniejszymi reżimami w historii ludzkości, z hitleryzmem i stalinizmem, a wreszcie wzniecili zwycięską, pokojową rewolucję przeciwko powojennemu zniewoleniu komunistycznemu. Te dramatyczne doświadczenia miały swoją cenę. Ale też wzmocniły w nas przywiązanie do naszych najważniejszych wartości, do wolności i solidarności, oraz przekonanie, że warto stawiać sobie ambitne, dalekosiężne cele. Dlatego z ufnością myślę o przyszłości wolnej Polski oraz o rosnącej aktywności Polonii amerykańskiej, w tym również jej młodszej generacji.

Wiele radości i dumy przysparzają nam także sukcesy, które Polacy pracujący w Stanach Zjednoczonych odnoszą w dziedzinie biznesu, edukacji, nauki, techniki, sportu i dobroczynności. Ich wybitni przedstawiciele zostaną dzisiaj uhonorowani przez Amerykański Instytut Kultury Polskiej. Serdecznie gratuluję Panu Arturowi Chmielewskiemu oraz Panu Marcinowi Gortatowi,
laureatom Złotego Medalu, a także naszym wspaniałym rodakom nagrodzonym specjalnymi wyróżnieniami. Życzę Panom wielu nowych, równie spektakularnych osiągnięć.

Licząc na miłe spotkania w Polsce, raz jeszcze gorąco wszystkich Państwa pozdrawiam. Życzę Państwu udanej zabawy i niezapomnianego wieczoru.

Z wyrazami szacunku,

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

List został odczytany podczas uroczystości przez ministra Adama Kwiatkowskiego.