Menu rozwijane

07 września 2021

Organizatorzy i Uczestnicy ceremonii otwarcia
XXIX Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego
w Kielcach

 

Dostojni Goście, Szanowni Państwo!

Serdecznie pozdrawiam wszystkich przybyłych do Kielc na XXIX Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. Bardzo się cieszę, że uroczyste otwarcie tej ogromnie ważnej imprezy zgromadziło tak znakomite grono przedstawicieli rządu i parlamentu, władz wojewódzkich i samorządowych, Sił Zbrojnych i przedsiębiorstw z branży. To świadectwo, że my, Polacy, przywiązujemy najwyższą wagę do zagadnień bezpieczeństwa narodowego. Dowodzi to też wielkiego sukcesu Salonu. To bardzo trafna nazwa, bo nie są to tylko targi ani wystawa, lecz rzeczywiście salon przemysłu obronnego w najlepszym światowym stylu.

Organizatorom MSPO gratuluję osiągnięcia zarazem wysokiego poziomu profesjonalnego, jak i popularności imprezy, która przyciąga rokrocznie tak licznych wystawców i zwiedzających. Dziękuję za też konsekwencję i determinację wobec aktualnych wyzwań. Obecna edycja, podobnie jak ubiegłoroczna, przypada przecież na trudny czas dla Polski, Europy i całego świata. Pandemia SARS-CoV-2 wpłynęła na wszystkie dziedziny życia. Utrudniła produkcję, zachwiała handlem i usługami, pozrywała łańcuchy dostaw. Odcisnęła piętno również na tym jakże istotnym segmencie gospodarki, którym jest przemysł obronny. Obserwujemy to u największych polskich producentów i u naszych partnerów zagranicznych. Rozumiejąc ostrożność nieobecnych, tym bardziej doceniamy decyzję uczestników Salonu, by przedstawić przynajmniej fragment swojej oferty. Często jest ona wynikiem długoletniej pracy badaczy i inżynierów, a Państwa udział to gest szczególny w obecnej sytuacji, który dostrzegamy i za który dziękujemy.

Świat dziś jest pełen niepokojów, wybuchają nowe konflikty, według opinii wielu ekspertów poziom bezpieczeństwa międzynarodowego znacząco się obniżył. W obliczu niestabilności w wielu regionach wzrasta zainteresowanie sprawami obronności. Zwiększa się popyt głównie na najnowsze innowacyjne technologie, co przekłada się na wyższe nakłady na prace badawczo-rozwojowe, produkcję i sprzedaż, a w konsekwencji na wzrost rynku. Nie inaczej jest w Polsce. Kierowany przez Pana Ministra Mariusza Błaszczaka resort obrony narodowej rozpoczął realizację Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych. Projekt ten obejmuje pozyskanie i wdrożenie na wyposażenie Wojska Polskiego systemów uzbrojenia o poziomie nowoczesności i innowacyjności niespotykanym dotychczas w naszym kraju.

Proporcjonalnie wysoki na tle innych sojuszników i zgodny z rekomendacjami Sojuszu Północnoatlantyckiego poziom finansowania systemu obronnego RP nie oznacza, że nasze zasoby są nieograniczone. Inwestycje muszą iść w parze z odpowiedzialnym i efektywnym zarządzaniem rozwojem zdolności obronnych. Środki muszą być wydatkowane rozsądnie, z dostosowaniem do faktycznych możliwości budżetowych państwa. Nakłady są konieczne, ale wymagają rozwagi i racjonalnego wykorzystywania.

Jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych oczekuję sprawnej i terminowej realizacji programu zgodnie z planami budżetowymi na dany rok, tak by zrealizować nasze zobowiązania sojusznicze obecnie już ponad 2% wydatków na obronność. Przede wszystkim liczę, że nowe wyposażenie naszych żołnierzy i funkcjonariuszy będzie możliwie najlepsze. Chcę mocno podkreślić: nie chodzi o to, żeby było tanie, lecz żeby jego cena była adekwatna do jakości i możliwości wykonywania zadań przez wojsko. Obecna edycja MSPO ukazuje, jak dynamiczny jest proces modernizacji technicznej polskiej armii. W trakcie imprezy podpisane zostaną znaczące umowy, w tym najważniejsza – na budowę systemu obrony powietrznej kraju krótkiego zasięgu – pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej a Polską Grupą Zbrojeniową. Program ten kierowany jest do polskiego przemysłu. Jeszcze nigdy w historii krajowy przemysł obronny, naukowcy, konstruktorzy i inżynierowie nie stali przed tak poważnym i skomplikowanym technicznie zadaniem. Bardzo się cieszę z tej oferty i rozwoju polskich firm. Już teraz możemy być dumni z wielu produktów, cieszących się renomą na rynku światowym. Chciałbym, aby nasz przemysł zbrojeniowy – zarówno należący do Skarbu Państwa, jak i tworzony przez prywatne firmy – rozwijał się coraz dynamiczniej, produkując jak najnowocześniejsze wyposażenie.

Rzeczpospolita jest państwem ambitnym, o dużych aspiracjach. Polacy pragną życia na jak najwyższym poziomie – w bezpiecznej Ojczyźnie i bezpiecznej Europie. Temu służy także nowoczesna, innowacyjna produkcja zbrojeniowa oraz inwestycje rządowe w produkcję i badania tej branży. Życzę Państwu, aby tym strategicznym narodowym celom dobrze przysłużył się otwierany dzisiaj XXIX Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego wraz z uzupełniającymi jego ofertę XXVII Międzynarodowymi Targami Logistycznymi.

Z wyrazami szacunku

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda


List został odczytany przez Szefa BBN Pawła Solocha.