Menu rozwijane

16 listopada 2021

Organizatorzy i Uczestnicy
gali wręczenia nagród
Strażnik Pamięci 2021
na Zamku Królewskim w Warszawie

 

Szanowni Laureaci i Wyróżnieni!
Wysoka Kapituło!
Panie i Panowie!

Niezmiernie się cieszę, iż kolejnym edycjom nagrody Strażnik Pamięci towarzyszy niesłabnące zainteresowanie mediów, środowisk naukowych, organizacji społecznych oraz bardzo szerokiego grona osób, które łączy nie tylko umiłowanie polskości i rodzimej historii, ale też troska o cywilizacyjne fundamenty naszej tożsamości jako Polaków i Europejczyków. Dzisiaj ten prestiżowy laur zostanie wręczony już po raz dziewiąty. Pragnę najserdeczniej pogratulować tegorocznym Laureatom i Wyróżnionym. Dziękuję Państwu za pasję, wytrwałość oraz poczucie współodpowiedzialności za stan świadomości historycznej rodaków. Dziękuję za Państwa osiągnięcia budujące naszą obywatelską wspólnotę, utwierdzające szacunek dla wartości i treści stanowiących o naszej odrębności. Jestem przekonany, że dokonania te czynią nasz naród bardziej spoistym, głębiej przekonanym o własnej godności i wartości, a przez to lepiej przygotowanym do podjęcia wyzwań obecnego czasu.

Oryginalne, inspirujące analizy geostrategiczne osadzone w polskiej tradycji myśli politycznej i wojskowej; nowoczesna, atrakcyjna w formie popularyzacja wiedzy o dokonaniach najwybitniejszych ludzi polskiego Kościoła oraz o biblijnych korzeniach polskiej świadomości i kultury narodowej; wierne strzeżenie pamięci o męczeństwie Polaków w czasie II wojny światowej; dbałość o międzypokoleniowy przekaz wiedzy o polskich tradycjach kawaleryjskich, Kresach i kulturze kresowej – a także o kulturze, zabytkach, walorach krajobrazu polskich gór; czy wreszcie troska o utrwalenie wielkich wydarzeń i wielkich postaci polskiej historii za pomocą wyjątkowych walorów filatelistycznych – wszystko to stanowi niezwykle szerokie spektrum aktywności tegorocznych nominowanych. To znaczący fragment panoramy życia intelektualnego oraz inicjatyw, które ogniskują się wokół zagadnień historycznych, a jednocześnie podkreślają ścisły związek naszych dziejowych doświadczeń z wykuwającą się dzisiaj przyszłością Polski i świata. Spoglądam na tę panoramę z wielką radością i nadzieją. Ufam, że nagroda Strażnik Pamięci nadal będzie służyć jako snop światła kierujący uwagę te osoby, organizacje i przedsięwzięcia, które zasługują na szczególne wsparcie. Jestem przekonany, że rosnący poczet wyróżnionych tym prestiżowym laurem będzie miał udział w odtworzeniu etosu dawnych polskich elit intelektualnych, społecznych i państwowych – łączących szerokie spojrzenie na świat z żywym patriotyzmem i lojalnością wobec Rzeczypospolitej.

Raz jeszcze gratuluję i dziękuję – zarówno nagrodzonym, jak organizatorom dzisiejszego wydarzenia. Wszystkich zgromadzonych proszę o przyjęcie serdecznych pozdrowień.

Z wyrazami szacunku


Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda


List został odczytany podczas uroczystości przez Zastępcę Szefa KPRP Piotra Ćwika.