Menu rozwijane

21 października 2021

Jego Magnificencja
Profesor Paweł Skrzydlewski
Rektor
Akademii Zamojskiej

Uczestnicy
Inauguracji Roku Akademickiego 2021/2022

 

Magnificencjo Panie Rektorze!
Szanowni Państwo Profesorowie!
Drodzy Studenci!
Szanowni Państwo!

Serdecznie pozdrawiam całą społeczność Akademii Zamojskiej z okazji uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego, która rozpoczyna zarazem działalność nowej uczelni, nawiązującej swoją nazwą do szkoły wyższej założonej w 1594 roku przez Jana Zamoyskiego.

Akademia Zamojska była trzecią po krakowskiej i wileńskiej polską uczelnią wyższą. Kształciła elity pierwszej Rzeczypospolitej i pełniła rolę ważnego ośrodka akademickiego aż do likwidacji uczelni przez Austriaków po pierwszym rozbiorze Polski. W swoim zamyśle służyła celom naukowym, ale powstała także z pobudek patriotycznych, jako instytucja państwowotwórcza, zajmująca się refleksją nad sprawami publicznymi. Myśl ta wyrażona została w akcie fundacyjnym, w którym Jan Zamoyski napisał: Takie są Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie.

Cieszę się, że po dwustu trzydziestu siedmiu latach Akademia Zamojska powraca jako nazwa i jako idea. Jej odnowienie jest nobilitacją, ale i wielkim zadaniem dla całej akademickiej społeczności. Wierzę, że będą Państwo godnie kontynuować wspaniałe historyczne tradycje, a zamojska uczelnia stanie się miejscem, gdzie kształcą się nie tylko wysokiej klasy specjaliści, ale także ludzie przygotowani do tego, by budować przyszłość Rzeczypospolitej i brać odpowiedzialność za funkcjonowanie państwa w różnych sferach życia społecznego.

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do reaktywacji Akademii Zamojskiej, tworząc Społeczny Komitet. Szczególne podziękowania kieruję do przedstawicieli władz samorządowych Zamościa i regionu, którzy zadeklarowali wsparcie i pomoc dla tej inicjatywy, a także
do parlamentarzystów oraz przedstawicieli środowisk naukowych i intelektualnych.

Władzom, pracownikom oraz studentom Akademii Zamojskiej życzę, aby nadchodzący rok pracy naukowej i dydaktycznej był dla Państwa jak najbardziej owocny i przebiegał bez zakłóceń. Niech nowo powstała uczelnia rozwija się jak najlepiej i będzie ważnym miejscem
na akademickiej mapie Polski.

Z wyrazami szacunku

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda


List został odczytany przez Grażynę Ignaczak-Bandych, Szefa KPRP.

Może Cię zainteresować Szef KPRP na inauguracji roku akademickiego na Akademii Zamojskiej