Menu rozwijane

13 października 2021

Pan
Profesor Ryszard Gellert
Dyrektor
Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
w Warszawie
Uczestnicy
Inauguracji Roku Akademickiego 2021/2022

Szanowny Panie Dyrektorze!
Szanowni Członkowie Rady Naukowej!
Panie i Panowie, Szanowni Zgromadzeni!

W dniu inauguracji roku akademickiego 2021/2022 w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, a także z okazji jubileuszu 50-lecia tej zasłużonej placówki, proszę Państwa o przyjęcie gratulacji, wyrazów uznania i wdzięczności oraz najlepszych życzeń.

Na ręce Pana Dyrektora składam gorące podziękowanie wszystkim byłym i obecnym Wykładowcom Centrum, którzy z myślą o pacjentach i rozwoju polskiej medycyny dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem z młodszymi kolegami. Niech kolejne półwiecze działalności Centrum przysporzy mu prestiżu oraz umocni jego pozycję w gronie najbardziej cenionych samodzielnych placówek naukowo-dydaktycznych o profilu medycznym. Ufam, że kontynuując tradycje Instytutu Doskonalenia i Specjalizacji Kadr Lekarskich, a następnie Studium Doskonalenia Lekarzy, nadal będą Państwo kuźnią w pełni profesjonalnych i oddanych swojemu powołaniu kadr medycznych. Wykładowcom Centrum życzę wielu nowych sukcesów naukowych i dydaktycznych, zaś wszystkim Słuchaczom – satysfakcji z uzyskanych tutaj tytułów oraz znaczących osiągnięć w pracy z pacjentami i na polu nauki. Niech nadchodzący rok akademicki będzie dla Państwa w jak największym stopniu owocny oraz wolny od zakłóceń związanych z pandemią koronawirusa.

Szanowni Państwo, od stuleci misja uczelni pozostaje niezmienna. To poszukiwanie prawdy, badanie, opis i rozumienie przyrody oraz wszelkich przejawów ludzkiej aktywności. A jednocześnie kształcenie elit i przekazywanie młodym pokoleniom akademickiego etosu. W murach uczelni swoboda wyrażania myśli i wolność badań zostaje ujęta w ramy metodologii, a ich wartość powinna rozstrzygać się w trakcie pozbawionej osobistych czy ideologicznych uprzedzeń dyskusji. Szkoły wyższe zajmują poczesne miejsce wśród instytucji publicznych również dlatego, że właśnie podczas studiów w dużej mierze kształtują się postawy i poglądy młodych ludzi.

Właśnie to skupienie na obiektywnej wiedzy oraz na dobru wspólnym, któremu wiedza ta ma służyć, powinno pozostać szczególnym wyróżnikiem uczelni medycznych. Ostatnie kilkanaście miesięcy jeszcze pełniej ujawniło skalę wyzwań, które stoją przed systemami opieki zdrowotnej, tak w Polsce, jak i na świecie. Trzeba podkreślić, że najważniejszym elementem tych systemów są i zawsze będą ludzie. To medycy – profesjonaliści z misją, wierni najwyższym standardom zawodowym i etycznym – są tymi, którym chcemy powierzać nasze zdrowie i życie. Odpowiednie kształcenie kolejnych pokoleń reprezentantów wszystkich zawodów medycznych – w sposób stały i dostosowany do rosnących potrzeb – jest wyjątkowym obowiązkiem i przywilejem wyższych szkół medycznych. Jestem przekonany, że Państwa placówka nadal będzie wnosić swój niezastąpiony, inspirujący wkład w realizację tego fundamentalnie ważnego zadania.

U progu nowego roku akademickiego raz jeszcze życzę Państwu wielu sukcesów i satysfakcji. Serdecznie gratuluję wszystkim otrzymującym dzisiaj odznaczenia państwowe. Niech ten rok będzie dla całego Państwa środowiska prawdziwie dobry, szczęśliwy i pomyślny. Niech będzie też rokiem nowych perspektyw dla wszystkich polskich uczelni, placówek naukowych i ludzi nauki. Przyjmijcie Państwo serdeczne pozdrowienia i wyrazy szacunku.

Z wyrazami szacunku

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda


List odczytała Szef Kancelarii Prezydenta RP Minister Grażyna Ignaczak-Bandych

Może Cię zainteresować Odznaczenia dla pracowników CMKP Szef KPRP na inauguracji roku akademickiego w CMKP