Menu rozwijane

16 października 2021

Ich Magnificencje
Ojciec Doktor Tadeusz Rydzyk
Rektor-Założyciel
Ojciec Doktor Zdzisław Klafka
Rektor
Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej
w Toruniu
Uczestnicy
Inauguracji Roku Akademickiego 2021/2022Magnificencjo Ojcze Rektorze-Założycielu!
Magnificencjo Ojcze Rektorze!
Panie i Panowie Profesorowie!
Drodzy Studenci!
Szanowni Państwo!

Z okazji rozpoczynającego się roku akademickiego 2021/2022 serdecznie pozdrawiam całą społeczność Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, życząc, aby nadchodzący rok pracy naukowej i dydaktycznej był jak najbardziej owocny i przebiegał bez zakłóceń.

Po ponad roku trudnych doświadczeń związanych z pandemią koronawirusa przekonaliśmy się jeszcze bardziej, jak wielką wartością jest możliwość osobistego spotkania i bezpośredniej rozmowy. Niewątpliwie jest to również ważny aspekt w życiu wspólnoty akademickiej, której funkcjonowanie trudno sobie na dłuższą metę wyobrazić wyłącznie w formule zdalnego nauczania. Mam nadzieję, że w nadchodzącym roku akademickim nastąpi pełny powrót do tradycyjnych zajęć, a w murach uniwersytetów, akademii, politechnik oraz szkół wyższych na nowo zagoszczą studenci.

Uczelnie pełnią szczególną społeczną rolę, a ich misja pozostaje niezmienna od stuleci. Poszukiwanie prawdy, coraz lepsze rozumienie mechanizmów i zjawisk rządzących światem przyrody, badanie i opis wszelkich przejawów ludzkiej aktywności to tylko niektóre najważniejsze zadania instytucji naukowych. Należy do nich także kształcenie elit i przekazywanie młodym pokoleniom akademickiego etosu. Rolę tę w szczególny sposób wypełniają te uczelnie, które obok przekazywania wiedzy stawiają sobie także za cel krzewienie wartości oraz rozwijanie postaw patriotycznych i obywatelskich. Należy do nich bez wątpienia Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, kształcąca w tak ważnych dziedzinach, jak dziennikarstwo, nauki polityczne, pielęgniarstwo, czy komunikacja społeczna. Są to zawody i specjalności, w których oprócz wiedzy i merytorycznego przygotowania szczególnie ważna jest etyka. Dziękuję Władzom, Profesorom oraz wszystkim, którzy tworzą tę wyjątkową uczelnię, za to, że od dwudziestu lat budują Państwo środowisko sprzyjające formacji młodych ludzi w duchu społecznej odpowiedzialności, umiłowania Ojczyzny i zachowania dziedzictwa, jakie pozostawili nam św. papież Jan Paweł II i bł. kardynał Stefan Wyszyński.

U progu nowego roku akademickiego raz jeszcze przekazuję wszystkim Państwu moje najlepsze życzenia. Szczególnie gorąco pozdrawiam studentów, zarówno tych, dla których ten rok będzie kolejnym rokiem nauki, jak i tych, którzy w tym roku rozpoczynają studia.
Wszystkim Państwu życzę wszelkiej pomyślności.

Z wyrazami szacunku

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda


List został odczytany przez Grażynę Ignaczak-Bandych, Szefa KPRP.