Menu rozwijane

25 listopada 2021

Uczestnicy i Organizatorzy
uroczystości wmurowania kamienia węgielnego
pod budowę nowych bloków gazowo–parowych
w Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie

Szanowny Panie Prezesie!
Szanowni Państwo!

Budowa nowych bloków gazowo–parowych o łącznej mocy 1400 MW w Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie to inwestycja o wadze strategicznej. Trudno przecenić znaczenie tego przedsięwzięcia dla naszego bezpieczeństwa energetycznego i dla rozwoju polskiej gospodarki. Składam serdeczne gratulacje oraz wyrazy uznania wszystkim, którzy przyczynili się do stworzenia tego ambitnego projektu.

W świecie XXI wieku doświadczamy doniosłych wyzwań: geopolitycznych, ekologicznych, gospodarczych, społecznych i technologicznych. Wspólnym mianownikiem prowadzącym do rozwiązania tych problemów jest zrównoważony rozwój. Potrzebuje go cała społeczność międzynarodowa i potrzebuje go Polska. Obszarem szczególnie intensywnych wyzwań jest energetyka. Żyjemy w dobie wielkiej transformacji energetycznej. Musimy mieć świadomość, że znacząca pozycja Polski w tych ekonomicznych, ale i cywilizacyjnych przemianach, przesądzi o niezawisłości i bezpieczeństwie naszego kraju, o konkurencyjności i sile naszej gospodarki oraz o przyszłości całej naszej wspólnoty narodowej.

Wybór gazu ziemnego jako paliwa przejściowego na drodze do neutralności klimatycznej jest w pełni uzasadniony. Nowoczesne bloki gazowo–parowe budowane w Nowym Czarnowie pozwolą na wysoką efektywność wytwarzania energii, a jednocześnie niską emisyjność.
Dzięki potężnym, wydajnym i przyjaznym dla środowiska jednostkom wytwórczym Elektrownia Dolna Odra stanie się jedną z największych i najwyżej zaawansowanych technicznie elektrowni gazowych w Europie. Znakomitym logistycznym atutem jest także bliskość terminalu LNG w Świnoujściu i planowanego przebiegu gazociągu Baltic Pipe. Strategiczne sukcesy Rzeczypospolitej, polegające na umocnieniu naszego bezpieczeństwa energetycznego dzięki dywersyfikacji dostaw importowanych paliw, znajdą kontynuację tutaj, w Nowym Czarnowie.

Przed niespełna dwoma laty z satysfakcją uczestniczyłem wraz z przedstawicielami rządu, parlamentu, władz wojewódzkich i samorządowych oraz Panią Ambasador Stanów Zjednoczonych w uroczystości podpisania kontraktu między PGE a konsorcjum
General Electric i Polimex Mostostal na przeprowadzenie tej wielkiej inwestycji. Cieszę się, że wchodzi ona dzisiaj w kolejny etap wykonawczy i każdy dzień przynosić będzie bardzo konkretne efekty w postaci wznoszonych obiektów i urządzeń. To ogromne przedsięwzięcie pozwoli na utrzymanie mocy wytwórczych Elektrowni Dolna Odra, która jest najważniejszym producentem energii na Pomorzu Zachodnim. Wzbogacona o nowoczesne bloki energetyczne Elektrownia Dolna Odra zachowa status stabilizatora mocy w całym obszarze północnej Polski, z uwzględnieniem potencjału wytwarzanej na tym terytorium energii odnawialnej. Cieszę się
z tak znakomitego połączenia celów rozwojowych polityki lokalnej i strategicznych interesów wynikających z polskiej racji stanu.

Raz jeszcze gratuluję tej wielkiej, wspaniałej i ogromnie cennej dla Rzeczypospolitej inwestycji. Proszę przyjąć życzenia wszelkiej pomyślności. Serdecznie wszystkich Państwa pozdrawiam.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda


W imieniu Prezydenta RP list odczytał Doradca Prezydenta RP Paweł Mucha.