Menu rozwijane

17 sierpnia 2022

Uczestnicy 
uroczystości pogrzebowych
śp. Marii Mireckiej–Loryś

Szanowni Państwo!

Serdecznym wspomnieniem i modlitwą towarzyszymy dziś w ostatniej drodze Pani Major Marii Mireckiej–Loryś ps. „Marta”. Rzeczpospolita żegna swojego oddanego żołnierza, weterankę II wojny światowej, publicystkę i działaczkę polonijną ogromnie zasłużoną dla Polaków na obczyźnie, osobę odważną i prawą, która swoje osobiste credo ujęła w słowa: Wszystko, co robiłam w życiu, robiłam z myślą o Polsce.

W roku 2017 Pani Major Mirecka–Loryś otrzymała przyznawaną przez Instytut Pamięci Narodowej nagrodę honorową „Świadek Historii”. To określenie odzwierciedla wyjątkową biografię Zmarłej – choć może należałoby dodać do niego tytuł „współtwórczyni historii”. Przyszła na świat niemal równocześnie z odrodzeniem niepodległej Rzeczypospolitej, w roku 1916, w Ulanowie na Podkarpaciu. Należała do pokolenia, które jednoczył ten sam, górujący nad wszelkimi różnicami patriotyczny zapał. Studiowała prawo na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie i działała w Związku Akademickim Młodzież Wszechpolska. Jej plany i marzenia zeszły na dalszy plan, gdy Rzeczpospolita padła pod ciosami hitlerowskich i sowieckich najeźdźców. Maria Mirecka wstąpiła do Narodowej Organizacji Wojskowej. Miarą Jej talentów i oddania konspiracyjnej służbie było powierzenie Jej funkcji Komendanta Głównego Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Kobiet Okręgu Rzeszowskiego oraz kurierki Komendy Głównej Narodowej Organizacji Wojskowej. Po scaleniu NOW z Armią Krajową, Pani Maria w randze kapitana kierowała Wojskową Służbą Kobiet w podokręgu rzeszowskim AK. Wiosną 1945 roku objęła funkcję Komendanta Głównego Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Kobiet. Piękne, choć również tragiczne karty w historii oporu przeciwko okupantom i ofiarnej służby Polakom na wschodzie zapisali także bracia i siostry Pani Marii.

Koniec wojny nie przyniósł Jej pokoju. Pragnęła kontynuować studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim, jednak cały sierpień 1945 roku spędziła w komunistycznym więzieniu. Uwolniona na mocy amnestii, w obliczu tragicznych prześladowań rodzeństwa zdała sobie sprawę, że prosowiecki reżim nigdy nie przestanie uważać Jej za swojego nieprzejednanego wroga. W grudniu 1945 roku udała się na emigrację, która, jak się później okazało, trwała 59 lat. W obozie 2 Korpusu generała Andersa pod Ankoną poznała swego męża, porucznika Henryka Lorysia. Zamieszkała z rodziną w Stanach Zjednoczonych. Była członkinią Krajowego Zarządu Kongresu Polonii Amerykańskiej oraz Zarządu Głównego Związku Polek w Ameryce i redakcji jego organu, „Głosu Polek”. Zasiadała także we władzach Stronnictwa Narodowego.

Od lat 70. ubiegłego wieku szczególnie wiele serca i wysiłku wkładała w pomoc rodakom na dawnych Kresach. Docierając do żyjących w Związku Sowieckim byłych łagierników oraz tych, na których samo miano Polaka mogło sprowadzić szykany, nielegalnie dostarczała im środki materialne oraz upragnione dewocjonalia. Zyskała w ten sposób szczególnie Jej drogi przydomek „Bożej przemytniczki”. W swojej działalności charytatywnej współpracowała z Polsko–Amerykańską Fundacją Kultury na Florydzie, Światowym Kongresem Kresowian, a w latach późniejszych także z wieloma innymi organizacjami pozarządowymi ze Stalowej Woli i województwa podkarpackiego. Trzeba też przypomnieć, że po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce organizowała wsparcie dla osób internowanych. W służbie swoim patriotycznym ideałom Pani Major Mirecka–Loryś znakomicie posługiwała się słowem. Była felietonistką polonijnej rozgłośni radiowej w Chicago, autorką 2. tomu „Historii Związku Polek w Ameryce” oraz książkowych wspomnień.

Z okazji setnych urodzin Pani Major Mireckiej–Loryś Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął uchwałę upamiętniającą Jej działalność patriotyczną, a ja miałem zaszczyt gościć Ją w Pałacu Prezydenckim oraz odznaczyć Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Na zawsze zachowam w pamięci Jej uśmiech, ujmującą skromność oraz wzruszenie i serdeczność, z jakimi mówiła o ludziach, których spotkała na niezwykłej ścieżce swojego życia.

Trwająca wojna na Ukrainie oraz związane z tym wyzwania dla Polski skłaniają nas, abyśmy na nowo przemyśleli najgłębsze motywy naszego zaangażowania po stronie dobra wspólnego – jako spadkobiercy wielkich polskich tradycji kultury, wartości patriotycznych i chwały oręża. Najlepszą inspiracją i wzorem do naśladowania będą w tym względzie dokonania naszych wybitnych rodaków – w których panteonie śp. Maria Mirecka–Loryś zajmuje poczesne miejsce. Raz jeszcze składam hołd Jej pamięci oraz uroczyste podziękowanie za wzór wytrwałości w służbie naszego narodu i państwa.

Wieczną nagrodę racz Jej dać, Panie!

Bliskim, przyjaciołom i współpracownikom Zmarłej składam wyrazy głębokiego współczucia.

Cześć Jej pamięci!

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

__________________________

List odczytał Sekretarz Stanu w KPRP Andrzej Dera.

Warszawa | Uroczystości pogrzebowe śp. Marii Mireckiej–Loryś (1)
Warszawa | Uroczystości pogrzebowe śp. Marii Mireckiej–Loryś (2)
Warszawa | Uroczystości pogrzebowe śp. Marii Mireckiej–Loryś (3)
Warszawa | Uroczystości pogrzebowe śp. Marii Mireckiej–Loryś (4)
Warszawa | Uroczystości pogrzebowe śp. Marii Mireckiej–Loryś (5)
Warszawa | Uroczystości pogrzebowe śp. Marii Mireckiej–Loryś (6)
Warszawa | Uroczystości pogrzebowe śp. Marii Mireckiej–Loryś (7)
Warszawa | Uroczystości pogrzebowe śp. Marii Mireckiej–Loryś (8)
Warszawa | Uroczystości pogrzebowe śp. Marii Mireckiej–Loryś (9)
Warszawa | Uroczystości pogrzebowe śp. Marii Mireckiej–Loryś (10)
Warszawa | Uroczystości pogrzebowe śp. Marii Mireckiej–Loryś (11)
Warszawa | Uroczystości pogrzebowe śp. Marii Mireckiej–Loryś (12)
Warszawa | Uroczystości pogrzebowe śp. Marii Mireckiej–Loryś (13)
Warszawa | Uroczystości pogrzebowe śp. Marii Mireckiej–Loryś (14)
Warszawa | Uroczystości pogrzebowe śp. Marii Mireckiej–Loryś (15)
Warszawa | Uroczystości pogrzebowe śp. Marii Mireckiej–Loryś (16)
01_Min_Dera_Pogrzeb_M_Mireckiej_20220817_MB1_5906.jpg
02_Min_Dera_Pogrzeb_M_Mireckiej_20220817_MB2_2400.jpg
03_Min_Dera_Pogrzeb_M_Mireckiej_20220817_MB1_5923.jpg
04_Min_Dera_Pogrzeb_M_Mireckiej_20220817_MB2_2416.jpg
05_Min_Dera_Pogrzeb_M_Mireckiej_20220817_MB1_5951.jpg
06_Min_Dera_Pogrzeb_M_Mireckiej_20220817_MB2_2423.jpg
07_Min_Dera_Pogrzeb_M_Mireckiej_20220817_MB2_2435.jpg
08_Min_Dera_Pogrzeb_M_Mireckiej_20220817_MB2_2461.jpg
09_Min_Dera_Pogrzeb_M_Mireckiej_20220817_MB2_2472.jpg
10_Min_Dera_Pogrzeb_M_Mireckiej_20220817_MB2_2492.jpg
11_Min_Dera_Pogrzeb_M_Mireckiej_20220817_MB2_2497.jpg
12_Min_Dera_Pogrzeb_M_Mireckiej_20220817_MB1_5997.jpg
13_Min_Dera_Pogrzeb_M_Mireckiej_20220817_MB2_2522.jpg
14_Min_Dera_Pogrzeb_M_Mireckiej_20220817_MB2_2561.jpg
15_Min_Dera_Pogrzeb_M_Mireckiej_20220817_MB2_2572.jpg
16_Min_Dera_Pogrzeb_M_Mireckiej_20220817_MB2_2588.jpg