Menu rozwijane

28 października 2018
Na Zamku Królewskim uroczystości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości
o487024932.jpg

Uczestnicy i Organizatorzy
centralnych uroczystości
Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego
z okazji setnej rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości

Eminencjo Księże Arcybiskupie Metropolito Warszawski i całej Polski!
Ekscelencje Czcigodni Księża Biskupi!
Wielebni Kapłani i Członkowie Zakonów!
Szanowni Państwo – Drodzy Wierni Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego!
Szanowni Zgromadzeni!

Pragnę gorąco pozdrowić uczestników i organizatorów dzisiejszych centralnych uroczystości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego z okazji jubileuszu stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Najserdeczniej dziękuję Państwu za modlitwę w intencji naszej Rzeczypospolitej, za piękny śpiew na chwałę Boga i Ojczyzny, za pełną radości i dumy manifestację Państwa patriotyzmu.  Wielki orędownik dialogu ekumenicznego, św. Jan Paweł II, głosił, że „(patriotyzm) wchodzi (…) w zakres czwartego przykazania. (…) Oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: (…) historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu. Próbą dla tego umiłowania staje się każde zagrożenie tego dobra, jakim jest ojczyzna. Nasze dzieje uczą, że Polacy byli zawsze zdolni do wielkich ofiar dla zachowania tego dobra albo też dla jego odzyskania”.

Potwierdzeniem tych słów są także osiągnięcia pokoleń wiernych Kościoła prawosławnego w Polsce, którzy wytrwałą walką i pracą wnieśli swój wkład w odrodzenie i umocnienie suwerennej Rzeczypospolitej – państwa będącego wspólnym domem ludzi wolnych, ostoją pojednanej różnorodności wyznań religijnych, języków oraz tradycji etnicznych.

Szczególnie cenne świadectwo wierności Ojczyźnie oraz głęboko chrześcijańskiej wizji narodu złożyła rodzina Fedorońków. Jej pomnik u zbiegu ulicy Jagiellońskiej i alei Solidarności w Warszawie odsłonił 10 lat temu Prezydent RP śp. Lech Kaczyński. Monument ten upamiętnia księdza pułkownika Szymona Fedorońkę, zamordowanego w Katyniu naczelnego kapelana wyznania prawosławnego Wojska Polskiego, oraz jego trzech synów: Aleksandra, pilota Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie, który poległ śmiercią lotnika, oraz Wiaczesława i Oresta, żołnierzy Armii Krajowej, którzy zginęli podczas Powstania Warszawskiego. W czasie zbliżających się uroczystych obchodów Narodowego Święta Niepodległości śp. księdzu pułkownikowi Szymonowi Fedorońce zostanie nadany pośmiertnie Order Orła Białego, najstarsze i najwyższe polskie odznaczenie państwowe. Jest to znak najwyższego uznania i wdzięczności, jakim Rzeczpospolita może obdarzyć swoich synów i córki. Życie i zasługi tego mężnego kapłana i żołnierza, jego zalety charakteru, wierność etosowi oficera Wojska Polskiego oraz chrześcijańskim fundamentom polskiej kultury i tożsamości narodowej, a także jego umiejętność wzorowego wychowania dzieci w duchu patriotyzmu i odpowiedzialności za dobro wspólne mogą być inspiracją dla wszystkich członków naszej obywatelskiej wspólnoty.

Raz jeszcze dziękuję za Państwa uroczystą, publiczną modlitwę w intencji Ojczyzny oraz za wszelkie dobro, którego wierni prawosławni przysparzają Polsce swoją codzienną pracą, twórczością i służbą.

Boże, błogosław niepodległej Rzeczypospolitej, błogosław wszystkim jej obywatelom!

Z wyrazami szacunku
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

List odczytał Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Adam Kwiatkowski