Menu rozwijane

20 października 2021

Organizatorzy i Uczestnicy

V Kongresu Onkologii Polskiej

we Wrocławiu

Szanowni Państwo!

Pozdrawiam serdecznie uczestników V Kongresu Onkologii Polskiej. W obliczu wyzwania, jakim jest stale rosnąca liczba zachorowań na nowotwory, stanowią Państwo niezwykle istotną grupę specjalistów, od których w perspektywie najbliższych lat zależy zdrowie i życie milionów Polaków.

Co roku na raka umiera w Polsce sto tysięcy osób. Nowotwory odpowiadają za ponad połowę zgonów w grupie wiekowej od pięćdziesiątego piątego do siedemdziesiątego czwartego roku życia. Co więcej, wciąż niezadowalające są wskaźniki przeżywalności, które nadal są u nas niższe
niż w innych krajach Unii Europejskiej. Dodatkowym wyzwaniem stała się pandemia koronawirusa, która spowodowała spadek liczby osób zgłaszających się do lekarzy onkologów, a co za tym idzie, nieuchronne zmniejszenie wykrywalności chorób nowotworowych.

W tej sytuacji jeszcze pilniejsze staje się jak najszybsze i pełne wdrożenie Narodowej Strategii Onkologicznej. Projekt ten, opracowany z mojej inicjatywy, zakłada zaangażowanie wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za walkę z rakiem w Polsce i usprawnienie procedur służących profilaktyce, diagnozowaniu i leczeniu nowotworów. Musimy zapewnić szerszą i szybszą diagnostykę oraz lepszą dostępność leczenia nowotworów. Nowoczesne metody leczenia takie jak protonoterapia powinny być powszechnie stosowane, a służąca do ich przeprowadzania aparatura musi być jak najefektywniej wykorzystywana. Wąskie ścieżki leczenia trzeba koniecznie udrożnić i jak najszybciej zamienić w otwarte kanały, pozwalające dobierać najlepsze terapie dla poszczególnych pacjentów. Zdecydowanej poprawy wymaga leczenie nowotworów u dzieci, których zdrowie w sposób szczególny chroni Konstytucja.

Tego wszystkiego nie da się osiągnąć bez wspólnego wysiłku wszystkich osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie onkologii w Polsce. Patrząc z uznaniem na Państwa pracę oraz olbrzymi wysiłek, jaki wkładają Państwo każdego dnia w ratowanie życia i zdrowia Polaków, liczę jednocześnie na to, że V Kongres Onkologii Polskiej stanie się okazją do dyskusji o problemach związanych z leczeniem chorób nowotworowych i pozwoli wypracować rozwiązania, które pomogą nam poprawić wskaźniki przeżywalności, a tym samym dołączyć do innych europejskich krajów, gdy chodzi o skuteczność walki z rakiem. Wszystkich uczestników Kongresu raz jeszcze bardzo serdecznie pozdrawiam, życząc Państwu owocnych obrad.

Z wyrazami szacunku

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda


List został odczytany przez Zastępcę Szefa KPRP Piotra Ćwika.