Menu rozwijane

04 września 2021

Uczestnicy i Organizatorzy
XXXI Sejmu Związku Podhalan w Ameryce
w Chicago, USA

 

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele!

Bogactwo cech i umiejętności pozwoliło Podhalanom znakomicie odnaleźć się pośród wyzwań Nowego Świata, kiedy życiowe losy pokierowały wielu górali, za wolnością i za chlebem, tutaj do Północnej Ameryki. Jesteśmy pod wielkim wrażeniem Państwa osiągnięć, wypracowanych przez pokolenia. Podhalańska wspólnota jest liczną i bardzo ważną częścią społeczności amerykańskiej Polonii. Założony przed niemal stu laty Związek Podhalan w Północnej Ameryce, z siedzibą w Chicago, wielkim polonijnym skupisku, jest prężnie działającą organizacją, która ma ogromne zasługi w kultywowaniu polskości i góralskiej tożsamości.

Pragniemy wyrazić Państwu głębokie uznanie i przekazać słowa serdecznych podziękowań za wierne trwanie przy wartościach, które niezmiennie prowadzą nasz naród po drogach historii. Dziękujemy za pielęgnowanie podhalańskiej kultury i tradycji, gwary ojców, barwnego góralskiego folkloru i obyczaju. Bardzo się cieszymy, że są one pieczołowicie przekazywane młodszym generacjom, które czerpią z nich dumę i inspirację do ciągłego rozwijania pięknego dorobku, zbudowanego przez społeczność Podhalan w Ameryce.

Potrafili Państwo stworzyć bardzo wiele formuł działania, służących integracji Państwa środowiska i promowaniu podhalańskiej kultury. Świadczą o tym dla przykładu: Państwa siedziba, stacja radiowa czy działające przy Związku zespoły. Gratulujemy Państwu sukcesów, odnoszonych na koncertach w Stanach Zjednoczonych i w Polsce.

Z radością dowiadujemy się, że po trudnościach, jakie w funkcjonowaniu Państwa organizacji wywołała pandemia, powracają Państwo do normalnej działalności. Dziękujemy wszystkim, którzy się do tego przyczyniają, wkładając w to tak wiele ofiarności i serca. Zachowujemy we wdzięcznej pamięci wszystkie nasze miłe spotkania z przedstawicielami amerykańskiego Związku Podhalan. Mamy nadzieję, że jeszcze nieraz będziemy mogli wspólnie przeżywać radosne, wzruszające chwile podczas kolejnych uroczystości, zgromadzeń i imprez.

Wszystkim uczestnikom XXXI Sejmu Związku Podhalan w Ameryce składamy najlepsze życzenia owocnych obrad i wszelkiej pomyślności. Całej podhalańskiej i polonijnej wspólnocie w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie przekazujemy bardzo serdeczne pozdrowienia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Agata Kornhauser-Duda

 

List Pary Prezydenckiej odczytał Sekretarz Stanu w KPRP Adam Kwiatkowski.