Menu rozwijane

02 lipca 2022

Organizatorzy i Uczestnicy 
X Ogólnopolskiego Zjazdu Dużych Rodzin
w Wadowicach

Szanowni Państwo!

Serdecznie pozdrawiamy wszystkich zgromadzonych na X Ogólnopolskim Zjeździe Dużych Rodzin. Z okazji jubileuszu gratulacje i słowa uznania kierujemy do inicjatorów: Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”, który jednocześnie świętuje 15–lecie działalności. Bardzo się cieszymy, że obecne wyjątkowe spotkanie odbywa się właśnie w Wadowicach – rodzinnym mieście św. Jana Pawła II, w którego niezwykłym pontyfikacie i papieskim nauczaniu sprawy rodziny, macierzyństwa i ojcostwa zajmowały ogromnie ważne miejsce.

Chcemy wyrazić głęboki szacunek i wdzięczność dla wszystkich rodzin wielodzietnych w Polsce. Jesteśmy pełni najwyższego podziwu dla Państwa wysiłku wychowawczego. Gorąco dziękujemy Państwu za codzienny rodzicielski trud, za każde poświęcenie i za wspólne pokonywanie trudności, których nie brak w życiu żadnej rodziny. Dziękujemy za wspaniałe świadectwo i przykład, które dają Państwo zarówno swoim dzieciom i krewnym, jak też wszystkim znajomym.

Liczna rodzina to wielki dar i radość, ale zarazem olbrzymie wyzwanie. Wymaga częstego wybierania – pomiędzy różnymi formami dobra – tego, co ważniejsze dla bliskich i co najlepiej służy wspólnocie domowej. Stawia przed koniecznością wyrzekania się własnej korzyści i wygody – z myślą o innych. Uczy altruizmu, wyrozumiałości, empatii i praktycznej miłości bliźniego. Ćwiczy też siłę charakteru, dzięki czemu staje się doskonałą szkołą współpracy wśród i dla bliźnich, przygotowując młodzież do dojrzałego uczestnictwa w społeczności i życiu publicznym. Stąd rodzina jest też zawsze objęta troską władz państwowych.

Na mocy Konstytucji rodzina „znajduje się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej”. W tej perspektywie wysoce niepokojące są procesy demograficzne, zachodzące od szeregu lat w naszym kraju. Starzenie się społeczeństwa i pogłębiający się brak zastępowalności pokoleń wymagają skuteczniejszej niż dotąd aktywności rządzących. Dlatego przed tygodniem przy urzędzie prezydenckim w ramach Narodowej Rady Rozwoju została powołana Rada do spraw Rodziny, Edukacji i Wychowania. Cieszymy się, że nie zabraknie w niej także Państwa głosu. Liczymy na to, że Rada stanie się miejscem refleksji i wypracowywania rozwiązań, dobrze odpowiadających na potrzeby rodzin i sprzyjających wzrostowi dzietności Polaków.

Raz jeszcze gratulując Państwu podwójnego jubileuszu, z serca życzymy wielu kolejnych sukcesów oraz wszelkiej pomyślności i dużo, dużo szczęścia w życiu rodzinnym.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Agata Kornhauser–Duda

_______________________________

List odczytał prof. Andrzej Waśko, Doradca Prezydenta RP.