Menu rozwijane

02 maja 2021

Pani
Andżelika Borys
Prezes Związku Polaków na Białorusi
Pani
Irena Biernacka
Prezes Oddziału ZPB w Lidzie
Pani
Anna Paniszewa
Prezes Forum Polskich Inicjatyw Lokalnych
Brześcia i Obwodu Brzeskiego
Pan
Andrzej Poczobut
Wiceprezes Związku Polaków na Białorusi
Pani
Maria Tiszkowska
Prezes Oddziału ZPB w Wołkowysku

Szanowni Państwo!

W tym szczególnym dniu, jakim jest obchodzone dzisiaj Święto Polonii i Polaków za Granicą, pragnę wyrazić moją solidarność z Państwem oraz ze wszystkimi, którzy na Białorusi są poddawani prześladowaniom z powodów narodowościowych i politycznych.

Państwa postawa jest świadectwem jedności między Polakami i Białorusinami, którzy współtworzą suwerenną Białoruś. Polacy mieszkający na Białorusi stanowią część białoruskiego społeczeństwa, są pełnoprawnymi obywatelami Białorusi i przyczyniają się do jej pomyślności i rozwoju. Dlatego mają prawo cieszyć się wolnością i dalej budować niepodległą i demokratyczną Białoruś, przyczyniając się do rozwijania bliskich relacji między naszymi państwami i narodami.

Z wyrazami szacunku i sympatii.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda