Menu rozwijane

13 października 2016

Doradca Urszula Doroszewska odczytała list Prezydenta RP Andrzeja Dudy. (fot. Starostwo Powiatowe w Bełchatowie)

o440166219.jpg

Organizatorzy i Uczestnicy konferencji

„Lech Kaczyński – profesor prawa,

samorządowiec i polityk, przyjaciel”

w Miejskim Centrum Kultury

w Bełchatowie

 

Dostojni Goście i Prelegenci, Wszyscy Szanowni Państwo!

Bardzo się cieszę, że dzięki inicjatywie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie została zwołana obecna konferencja. Chcę gorąco podziękować wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do jej zorganizowania. Uważam bowiem, że droga życia oraz całe dzieło i działalność publiczna śp. Prezydenta Profesora Lecha Kaczyńskiego stanowią klucz do zrozumienia historii najnowszej naszego kraju. Dlatego dobrze się stało, że słuchacze tych obrad będą mogli lepiej poznać postać tego bez wątpienia wybitnego, choć za życia często niedocenianego męża stanu w wielu różnych wymiarach: jako uczonego i wykładowcę akademickiego, jako działacza i wiceprzewodniczącego „Solidarności”, prezesa Najwyższej Izby Kontroli i ministra sprawiedliwości, jako prezydenta Warszawy i Rzeczypospolitej, wreszcie jako serdecznego i mądrego człowieka, który dla tak licznych osób z różnorodnych środowisk był autentycznym i bliskim przyjacielem.

Niech będzie mi wolno wyrazić satysfakcję z dzisiejszego spotkania i z tego względu, że śp. Lech Kaczyński odegrał istotną rolę również dla mnie osobiście. Poczytuję sobie za zaszczyt, że będąc ministrem w Jego Kancelarii, mogłem z bliska obserwować i współuczestniczyć w Jego najważniejszej misji jako głowy państwa. Wtedy u Jego boku dojrzewałem do wielkiej polityki i jestem przekonany, że temu doświadczeniu w ogromnej mierze zawdzięczam, iż później zostałem Jego następcą na najwyższym urzędzie w Polsce. Przekonałem się wówczas o tym, że Pan Prezydent nie tylko uznawał politykę za służbę wspólnemu dobru narodu, ale nade wszystko w codziennej praktyce uprawiał ją
właśnie w tym duchu.

Może Cię zainteresować Konferencja „Lech Kaczyński – profesor prawa, samorządowiec i polityk, przyjaciel” Konsekwentnie dążył do tego, by działania władz państwowych urzeczywistniały zasadę sprawiedliwości. Chciał, by Polska była rzeczą naprawdę pospolitą, której wszyscy obywatele są traktowani z równym szacunkiem. Pragnął – jak sam mówił i co za nim powtarzam – państwa silnego i nowoczesnego, które broni słabszych i nie boi się silnych.

Zdecydowanie i skutecznie zwalczał przestępczość zorganizowaną. Bardzo zależało mu, by rządy sprawowano uczciwie. Dbał o gospodarne dysponowanie środkami publicznymi. Czcił i upowszechniał pamięć o bohaterskiej historii naszego narodu, ale nie dlatego, jakoby sam – co mu niekiedy zarzucono – był zapatrzony w przeszłość. Przeciwnie: pamięć zbiorową uważał nie za cel sam w sobie, lecz za źródło inspiracji i szczególne zobowiązanie dla nas, współczesnych, do odpowiedzialności i troski o Ojczyznę.

Bezpieczeństwo Polski i Polaków należało zawsze do głównych dziedzin Jego aktywności. Jako głowa państwa postawił sobie zadanie o znaczeniu strategicznym dla naszej przyszłości: zbudować przestrzeń stabilności i trwałego pokoju w naszym regionie Europy. Zmierzał do tego, by Rzeczpospolitą zarówno z jej zarówno bezpośrednimi, jak też dalszymi sąsiadami połączyło wspólne przywiązanie do wolności i wzajemna solidarność. Związane z tym inicjatywy spotykały się ze zrozumieniem i pozytywną odpowiedzią naszych zagranicznych partnerów, budując prestiż Polski i osobisty autorytet Prezydenta Kaczyńskiego na arenie międzynarodowej.

Niestety Jego misja została przerwana nagle i przedwcześnie tragicznego ranka 10 kwietnia 2010 roku. Katastrofa smoleńska położyła kres Jego aktywności, zmieniając bieg historii naszego kraju i kontynentu. Lecz chociaż przed sześciu i pół laty zabrakło między nami śp. Lecha Kaczyńskiego, to jednak pozostał Jego testament polityczny i etyczny. Testament, którego wskazaniami pragniemy nadal się kierować, kontynuując dzieło podjęte przez Pana Prezydenta. Niechaj o tym wszystkim przypomni dzisiejsza konferencja. Niech umocni wolę podążania w Jego ślady. Życzę Polsce i wszystkim nam, Polakom, abyśmy potrafili sprostać temu wyzwaniu.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda