Menu rozwijane

17 maja 2020

Warszawa, 17 maja 2020 roku

                                                                       Jego Ekscelencja

                                                                       Ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki

                                                                       Arcybiskup Metropolita Poznański

                                                                       Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

                                                                       Wiceprzewodniczący

                                                                       Rady Konferencji Episkopatów Europy

Ekscelencjo, Księże Arcybiskupie!

Na ręce Ekscelencji przesyłam najserdeczniejsze pozdrowienia dla duchowieństwa i wiernych, zgromadzonych w bazylice archikatedralnej Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Poznaniu. Słowa osobnego powitania kieruję do goszczącego na dzisiejszej uroczystości Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza. Serdecznie pozdrawiam również osoby uczestniczące w tym wydarzeniu za pośrednictwem mediów elektronicznych.

W obecnym, szczególnie trudnym dla nas wszystkich czasie epidemii koronawirusa łączę się z Państwem w radosnym przeżywaniu setnej rocznicy urodzin naszego wielkiego rodaka, św. Jana Pawła II. Dziękuję za to, że niezwykły pontyfikat, nauczanie i dziedzictwo papieża Polaka są pamiętane i rozwijane w całym naszym kraju, a zwłaszcza w stolicy Wielkopolski, którą Ojciec Święty odwiedził dwukrotnie podczas pielgrzymek do Ojczyzny.

W 1983 roku papież mówił o korzeniach naszego państwa i narodu – właśnie tutaj, gdzie już dwa lata po chrzcie księcia Mieszka ustanowiono pierwsze biskupstwo w Polsce. W tym czasie, kiedy reżim komunistyczny stłumił pokojową rewolucję „Solidarności” i chciał pozbawić nas, Polaków, nadziei na wolność i niepodległość, Jan Paweł II przypominał, że tożsamość naszej wspólnoty jest od zawsze i nierozerwalnie związana z chrześcijaństwem. Dobra Nowina przyniosła nam prawdę o równości wszystkich ludzi, godności pracy oraz miłosierdziu i solidarności jako zasadach życia społecznego. Wartości te przyświecały uczestnikom Poznańskiego Czerwca 1956 roku i innych zrywów niepodległościowych, dzięki którym
nasz naród ostatecznie odzyskał własne suwerenne państwo.

Goszcząc tu ponownie w roku 1997, papież spotkał się z młodzieżą, wchodzącą w dorosłe życie już w wolnej Polsce. Samemu należąc do wspaniałego pokolenia odrodzonej II Rzeczypospolitej, Jan Paweł II dzielił się doświadczeniami swojej generacji – od budowy Niepodległej, przez tragiczne lata okupacji niemieckiej aż po powojenne zmagania z komunizmem. Ojciec Święty wskazywał na tradycję jako źródło inspiracji do pracy dla dobra wspólnego. „Przyszłość Polski od was zależy. Budujcie i umacniajcie na polskiej ziemi «cywilizację miłości»” – wzywał zgromadzonych, z których wielu przez następne dekady realizowało to przesłanie własnym życiem, a także służbą publiczną.

Jestem przekonany, że oba poznańskie wystąpienia naszego wielkiego rodaka, podobnie jak całe Jego nauczanie, zachowują pełną aktualność również dla nas, współczesnych. Świętowanie stulecia urodzin papieża stwarza zaś doskonałą okazję do ponownego namysłu nad Jego duchowym dziedzictwem. Niech zatem obchody przypadającej jutro rocznicy przypomną najważniejsze wskazania, jakie pozostawił nam, Polakom, św. Jan Paweł II, i staną się przyczynkiem do refleksji nad naszym własnym codziennym trudem, jaki podejmujemy dla dobra bliźnich i społeczeństwa, dla Polski, Europy i świata.

Z wyrazami głębokiego szacunku,

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda