Menu rozwijane

23 października 2021

Uczestnicy i Organizatorzy

uroczystości nadania

dworcowi kolejowemu w Ciechanowie

imienia por. Romana Dziemieszkiewicza

ps. „Pogoda”, „Adam”

Szanowni Państwo!

Pozdrawiam serdecznie wszystkich uczestników uroczystości nadania dworcowi kolejowemu w Ciechanowie imienia por. Romana Dziemieszkiewicza ps. „Pogoda”, „Adam”.
Dziękuję za tę cenną inicjatywę, która obiektowi ze swojej natury użytkowemu, jakim jest dworzec kolejowy, nadaje także rangę symboliczną poprzez upamiętnienie jednej z ważniejszych postaci polskiego podziemia niepodległościowego.

Żołnierze Niezłomni walczyli o wolną Polskę, walczyli często wbrew nadziei, a jednak w przekonaniu, że tej walki nie można zaprzestać. Walczyli, wiedząc, że niepodległa, wolna i suwerenna Rzeczpospolita kiedyś się wreszcie odrodzi, a wtedy ofiara ich życia stanie się fundamentem, na którym będziemy mogli budować naszą polską wspólnotę. Porucznik Roman Dziemieszkiewicz jako żarliwy, oddany Polsce patriota i ofiarny żołnierz wziął na siebie ciężar tej walki, dowodząc oddziałami Narodowych Sił Zbrojnych i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, najpierw jako komendant Powiatu Ostrołęka, a następnie Powiatu Ciechanów. Dowodził wieloma akcjami skierowanymi przeciwko żołnierzom sowieckim i oddziałom UB, w tym akcją rozbicia aresztu Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa w Krasnosielcu i uwolnienia czterdziestu dwóch przetrzymywanych tam żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego i Armii Krajowej. 30 października 1945 roku został zamordowany przez sowieckich żołnierzy w okolicach dworca kolejowego w Ciechanowie.

Dzisiejsza uroczystość jest kolejnym już upamiętnieniem naszych narodowych bohaterów poprzez nadanie imienia dworcowi kolejowemu. W ten sposób wybitni Polacy zyskują
swoje miejsca na mapie Polski, na mapie sieci kolejowej, która dzięki temu łączy nas nie tylko w sposób dosłowny, umożliwiając przemieszczanie się, ale także w sposób symboliczny, poprzez ślady pamięci rozmieszczone na kolejowych szlakach. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego przedsięwzięcia, w szczególności Polskim Kolejom Państwowym oraz Ministerstwu Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Nadanie imion dworcom kolejowym to obok akcji „REGIObohater”, upamiętniającej znane postacie w nazwach pociągów, szczególny wkład polskich kolei w Narodowe Obchody Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

Wszystkich Państwa obecnych na dzisiejszej uroczystości raz jeszcze bardzo serdecznie pozdrawiam. Niech pamięć o postaci por. Romana Dziemieszkiewicza będzie dla nas wszystkich zachętą i inspiracją do wytrwałej służby Polsce.

Cześć i chwała Bohaterom!

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda