Menu rozwijane

26 września 2016

Szanowni Państwo!
Drodzy Laureaci!

Patronat nad Konkursem „Lider Dostępności” objąłem z przekonaniem, że dostępność przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami jest jednym z kluczowych wyzwań dojrzałej wspólnoty. Gratuluję laureatom oraz tym, którzy umieją dostrzec i docenić ich wysiłki oraz wrażliwość. Z okazji Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych przekazuję wyrazy uznania wszystkim, którzy tę walkę prowadzą z zaangażowaniem.

Przestrzeń publiczna, budynki instytucji publicznych, ważne ośrodki edukacji i kultury powinny urzeczywistniać zasady równości i sprawiedliwego dostępu. Dlatego bardzo zależy mi na tym, by wspierać wszelkie inicjatywy o charakterze integracyjnym. Dziękuję tym, którzy sprawdzają i oceniają obiekty pod kątem dostępności, a dla ich twórców formułują cenne rekomendacje.

Mam wielką nadzieję, że zaszczytny tytuł „Lidera Dostępności” będzie motywacją dla samorządów, instytucji czy branż do uwzględniania dostępności w opracowywanych projektach i planach. Ufam, że wiedza o dostępności, o projektowaniu bez barier, o planowaniu z wrażliwością na potrzeby niepełnosprawnych będzie upowszechniana.

Cieszę się, że tak wiele osób i instytucji przyczynia się do uwrażliwienia kolejnych pokoleń na potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Liczę na to, że zarówno budynki, jak i urbanistyczne rozwiązania w Polsce jutra będą coraz bardziej przyjazne dla nich i tworzone tak, by likwidować bariery.

Gratuluję nagrodzonym pomysłowości i determinacji oraz rozumienia tego, jak ważna jest dla każdej wspólnoty równa dostępność publicznej przestrzeni, a dla żyjących z niepełnosprawnościami – możliwość samodzielnego funkcjonowania. „Liderzy Dostępności” uczą, że najpiękniejsze budynki w Polsce to te, które są dostępne dla wszystkich.

Życzę Państwu kolejnych sukcesów.

Z wyrazami szacunku,

Andrzej Duda