Menu rozwijane

25 stycznia 2019

Organizatorzy i Uczestnicy

uroczystości jubileuszowych

100-lecia Stowarzyszenia Geodetów Polskich

Szanowny Panie Prezesie!

Szanowni Państwo!

Serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników uroczystości Jubileuszu 100-lecia Stowarzyszenia Geodetów Polskich, jednej z pierwszych organizacji zawodowych, jakie ukonstytuowały się w odrodzonej Rzeczypospolitej. Całemu środowisku polskich geodetów gratuluję wspaniałych tradycji i dziękuję za wierną i nieprzerwaną służbę Polsce.

Praca geodetów ma ogromne znaczenie dla dobra wspólnego, dlatego wymaga rzetelności, staranności oraz najwyższego profesjonalizmu. Państwa działalność w całym minionym stuleciu pokazuje, że wartości te są dla Państwa najważniejszą zasadą i punktem odniesienia. Państwa praca nieodłącznie towarzyszy rozwojowi gospodarki. Bez geodezji nie mogłoby być mowy o ładzie przestrzennym, zagrożone byłoby prawo własności i ład społeczny, niemożliwe byłyby jakiekolwiek inwestycje. Dlatego także dziś nowoczesne państwo potrzebuje dobrze funkcjonujących służb geodezyjnych.

Jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych nie mogę nie wspomnieć o zasługach geodetów i kartografów dla obronności oraz o ich udziale w działaniach wojennych, które bez zaplecza geodezyjno-kartograficznego trudno byłoby sobie wyobrazić. Szczególnie poruszające są relacje o pracach kół geodetów w niemieckich obozach jenieckich podczas drugiej wojny światowej. Przewija się w nich niezachwiana nadzieja na odzyskanie wolności, a także głęboki patriotyzm i nieustanna troska o dobro narodowe. Dziś, w sto lat od powołania pierwszej w niepodległej Polsce organizacji geodetów, mogę z satysfakcją i uznaniem stwierdzić, że pozostali Państwo zawsze wierni przyjętej wówczas dewizie Stanisława Staszica: „Być narodowi użytecznym”.

Dziękuję władzom i członkom Stowarzyszenia Geodetów Polskich, którzy dbają o wysoką jakość polskiej geodezji, wyznaczając standardy wykonywania zawodu geodety, organizując szkolenia i kursy, uczestnicząc w opiniowaniu aktów prawnych oraz stale współpracując z administracją rządową i samorządową. Cieszę się również, że tak bogate w treść i obfitujące w wydarzenia są obchody setnej rocznicy powołania Państwa Stowarzyszenia. To ważna część obchodów naszego wielkiego narodowego jubileuszu stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Z uznaniem przyjąłem także wiadomość o planach wydania słownika biograficznego geodetów i kartografów polskich. Jestem przekonany, że znajdą się w nim biogramy wielu wybitnych postaci, których dokonania zasługują na upamiętnienie. Gratuluję też wszystkim uhonorowanym odznaczeniami państwowymi, które są wyrazem uznania dla Państwa zasług w dziedzinie geodezji i kartografii.

Wszystkim polskim geodetom życzę satysfakcji z pracy oraz wszelkiej pomyślności. Niech duma z osiągnięć Państwa środowiska będzie dla Państwa inspiracją do dalszej służby Ojczyźnie.

Z wyrazami głębokiego szacunku i sympatii

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

W imieniu Prezydenta RP list odczytała Halina Szymańska, Szef KPRP