Menu rozwijane

15 października 2019
List Prezydenta odczytała minister Halina Szymańska
o1014854825.jpg

Uczestnicy i Organizatorzy

uroczystych obchodów

100-lecia Polskiej Administracji Weterynaryjnej

Szanowny Panie Ministrze!

Szanowni Państwo!

Może Cię zainteresować Odznaczenia z okazji 100-lecia Polskiej Administracji Weterynaryjnej Z okazji stulecia Polskiej Administracji Weterynaryjnej składam wszystkim jej pracownikom serdeczne gratulacje i wyrazy uznania. Pozdrawiam zgromadzonych na jubileuszowych obchodach w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Święto Polskiej Administracji Weterynaryjnej to ważne wydarzenie w naszym życiu publicznym, to sposobność do historycznej refleksji, oceny doświadczeń i do spojrzenia w przyszłość. To także szczególna okazja, aby podziękować Państwu za ofiarną, wymagającą wysokiego profesjonalizmu pracę, która jest niezbędna dla bezpieczeństwa, zdrowia i dobrobytu polskiego społeczeństwa.

Powołanie sto lat temu administracji weterynaryjnej w Rzeczypospolitej należało do ważnych przedsięwzięć, formujących odzyskaną polską państwowość. Chodziło o integrację kraju, ujednolicenie służb po okresie zaborów i wypracowanie rodzimych rozwiązań, a także pilne uporanie się z problemami ówczesnego trudnego czasu. Podobnie jak dawniej, tak i dziś pracownicy administracji weterynaryjnej z wielkim zaangażowaniem realizują powierzone im zadania. Szczególnym momentem było wejście Polski do Unii Europejskiej, wprowadzające liczne nowe regulacje. Wszystkim tym wyzwaniom potrafili Państwo z powodzeniem sprostać.

Polacy mogą być pewni, że nasze służby weterynaryjne spełniają najwyższe międzynarodowe standardy, a dzięki zintegrowanemu systemowi kontroli „od pola do stołu” gwarantują obywatelom że żywność pochodzenia zwierzęcego jest bezpieczna dla naszego zdrowia. Państwa praca ma także wielkie znaczenie dla rozwoju eksportu polskich produktów żywnościowych. Trzeba docenić wysiłek, z jakim zabiegają Państwo o zdrowie, kondycję i dobrostan zwierząt w Polsce. Razem z lekarzami weterynarii wolnej praktyki przyczyniają się Państwo do zapewnienia dobrego losu naszym „braciom mniejszym”, pogłębiając przy tym świadomość ekologiczną Polaków. W imieniu Rzeczypospolitej dziękuję za Państwa istotny trud.

Raz jeszcze składam Państwu gratulacje z okazji pięknego jubileuszu. Gratuluję wszystkim wyróżnionym dzisiaj odznaczeniami państwowymi. Życzę wszelkiej pomyślności i satysfakcji w pełnieniu tej jakże ważnej społecznej misji. Proszę przyjąć serdeczne pozdrowienia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda