Menu rozwijane

30 listopada 2021

Organizatorzy i Uczestnicy obchodów
70–lecia Instytutu Matki i Dziecka
w Warszawie

Szanowni Państwo!

Przesyłam serdeczne pozdrowienia wszystkim zgromadzonym na gali 70–lecia Instytutu Matki i Dziecka. Z okazji jubileuszu składam wyrazy najwyższego uznania dla Państwa dokonań i wielkich zasług w ratowaniu ludzkiego życia i zdrowia. Gratuluję wszystkim wyróżnionym wręczanymi dziś odznaczeniami państwowymi i pamiątkowymi medalami. W imieniu Rzeczypospolitej dziękuję Państwu za profesjonalizm, zaangażowanie i poświęcenie w służbie na rzecz wielotysięcznego grona pacjentów szpitala.

Instytut Matki i Dziecka poprzez swoją działalność leczniczą, naukową i edukacyjną wywarł trudny do przecenienia wpływ na rozwój wiedzy i praktyki medycznej w zakresie opieki nad kobietami, dziećmi i młodzieżą. Łącząc zadania badawcze z prowadzeniem specjalistycznych terapii, stawiając czoła najtrudniejszym i najrzadszym wyzwaniom, zwłaszcza związanym z wadami i schorzeniami wrodzonymi i genetycznymi, zdobyli Państwo ogromny zasób doświadczeń, z którego czerpią uczeni i lekarze w Polsce i na świecie.

Wnioski płynące z Państwa pracy w istotny sposób kształtują cały system opieki zdrowotnej w odniesieniu do tego, co najważniejsze dla milionów polskich rodzin: najpierw ciąży i macierzyństwa, a następnie dorastania pociech. Długoletni konsekwentny wysiłek propagowania właściwych wzorów postępowania zarówno w praktyce lekarskiej, jak i w życiu codziennym owocuje stałym doskonaleniem metod i procedur medycznych, a zarazem powszechną już teraz świadomością potrzeby i sposobów dbania o zdrowie własne i bliskich.

Raz jeszcze gratulując Państwu wszystkich sukcesów, chcę wyrazić szczególną wdzięczność za niezwykłą, pełną wrażliwości troskę o najmłodszych pacjentów, którym poświęcony był obchodzony niedawno Światowy Dzień Wcześniaka. Łącząc się z Państwem w radosnym przeżywaniu obecnego jubileuszu, całej społeczności Instytutu Matki i Dziecka z serca życzę zdrowia, satysfakcji z dotychczasowych i wielu kolejnych wybitnych osiągnięć, a także wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Z wyrazami szacunku i sympatii
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

________________________________________________________________

List odczytała Małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser–Duda. W uroczystości wzięła też udział Grażyna Ignaczak-Bandych, Szef KPRP.

Może Cię zainteresować Odznaczenia dla pracowników Instytutu Matki i Dziecka Jubileusz 70–lecia Instytutu Matki i Dziecka

10_AKD_GJB_6661.jpg [195.22 KB]