Menu rozwijane

24 listopada 2021

Uczestnicy i Organizatorzy
uroczystości Barbórki Centralnej
w Polskiej Spółce Gazownictwa

 

Szanowny Panie Prezesie!
Szanowni Państwo!

Z okazji Barbórki, pięknego górniczego święta, które jest bardzo ważne dla całej naszej narodowej wspólnoty, składam gratulacje i najlepsze życzenia pomyślności wszystkim pracownikom Polskiej Spółki Gazownictwa. Serdecznie pozdrawiam przedstawicieli Państwa przedsiębiorstwa, zgromadzonych na centralnej uroczystości barbórkowej w Warszawie.

W imieniu Rzeczypospolitej, w imieniu Rodaków, wyrażam wielki szacunek wszystkim zatrudnionym w przemyśle wydobywczym, jak również tym, którzy pozyskują oraz dostarczają energię do polskich odbiorców. Dziękuję Państwu za trudną i ogromnie potrzebną pracę, bez której nie mogłaby funkcjonować polska gospodarka i nie byłoby możliwe spokojne, bezpieczne życie Polaków.

Pracownicy Polskiej Spółki Gazownictwa stanowią znaczącą zawodową społeczność w kręgu Górniczej Braci. Państwa przedsiębiorstwo pełni odpowiedzialną rolę Narodowego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Gazu w Polsce i w wielkim stopniu jest strażnikiem i gwarantem naszego bezpieczeństwa energetycznego. Obsługując niemal 200 tysięcy kilometrów krajowych gazociągów, z zaangażowaniem dbają Państwo o potrzeby polskich firm i gospodarstw domowych. Pragnę wyrazić uznanie dla Państwa profesjonalizmu, kreatywności i ofiarnej pracy. To właśnie dzięki nim usługi Państwa przedsiębiorstwa, będącego największym w Europie operatorem systemu dystrybucyjnego gazu, cenione są za dbałość o bezpieczeństwo, nowoczesne metody działania i poszanowanie środowiska naturalnego.

Wspaniałym atutem Państwa Spółki jest długa, sięgająca XIX wieku tradycja gazownictwa na ziemiach polskich oraz bogaty dorobek tej branży. Są Państwo dziedzicami i kontynuatorami tych dokonań. Cieszę się, że Polska Spółka Gazownictwa śmiało i ambitnie dokonuje znaczących inwestycji, rozbudowując i modernizując sieć gazową w Polsce. To nie tylko inwestowanie w potencjał Państwa firmy, to przede wszystkim inwestowanie w polską przyszłość. Rola błękitnego paliwa jako niskoemisyjnego źródła energii ciągle rośnie i będzie zapewne jeszcze istotniejsza w kolejnych latach i dziesięcioleciach. Dzięki przeprowadzanej z powodzeniem dywersyfikacji kierunków dostaw Polska uzyskuje energetyczną suwerenność – otwierają się zatem przed nami szerokie perspektywy dla zwiększenia zastosowań paliwa gazowego.

Całej społeczności Polskiej Spółki Gazownictwa dziękuję za trud i zaangażowanie dla naszej Ojczyzny oraz każdego z Polaków. Barbórka to dzień dumy i radości, a także szczególnego zawierzenia opiece górniczej patronki. Niech święta Barbara wspiera Państwa we wszelkich wyzwaniach. Życzę Państwu bezpiecznej, spokojnej pracy, życzę zdrowia i życiowego powodzenia. Niech szczęście i pomyślność panuje w Państwa rodzinach, niech spełniają się Państwa plany i ambicje, niech przyszłość przyniesie dobre dni.

Raz jeszcze serdecznie Państwa pozdrawiam.

Prezydent RP Andrzej Duda


Podczas uroczystości list odczytała szef KPRP Grażyna Ignaczak-Bandych.