Menu rozwijane

13 sierpnia 2021

Uczestnicy i Organizatorzy
Centralnej Akademii
z okazji Dnia Energetyka 2021
w Bełchatowie

 

Szanowny Panie Prezesie!
Szanowni Państwo!

Serdecznie pozdrawiam uczestników Centralnej Akademii z okazji Dnia Energetyka w Bełchatowie. Pragnę złożyć wyrazy uznania i wdzięczności wszystkim, którzy na co dzień dbają o zapewnienie Polsce bezpieczeństwa energetycznego. Gratuluję odznaczonym podczas dzisiejszej uroczystości. Wykonują Państwo pracę niezwykle ważną dla polskiej gospodarki, dla funkcjonowania żywotnej infrastruktury kraju, dla życia milionów Polaków. Utrzymanie sieci energetycznej, dystrybucja, wreszcie sama produkcja energii nie byłyby możliwe, gdyby nie zaangażowanie i profesjonalizm polskich energetyków. Z okazji Państwa święta chcę w imieniu Rzeczypospolitej za tę codzienną służbę gorąco podziękować.

Dziś nowym wyzwaniem dla naszej energetycznej niezależności jest konieczność ograniczenia emisji dwutlenku węgla i potrzeba strukturalnych zmian w produkcji energii. Jest sprawą najwyższej wagi, abyśmy działając wspólnie, uniknęli zagrożeń i dobrze wykorzystali szansę, jaką niesie ze sobą zielona transformacja. Jak podkreślałem wielokrotnie, proces ten musi przebiegać w taki sposób, aby zapewnić pracownikom sektorów wydobywczego i energetycznego godne miejsca pracy i wsparcie w zdobywaniu nowych kompetencji. Musimy też zrobić wszystko, aby jak najlepiej wykorzystać wiedzę, doświadczenie i umiejętności specjalistów pracujących w branży energetycznej. Taki jest sens Deklaracji Solidarnej i Sprawiedliwej Transformacji, którą ogłosiłem podczas szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach i taki jest cel utworzenia Rady do spraw Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych przy Prezydencie RP, którą powołałem w ostatnim czasie.

Zmniejszenie emisji CO2, zmiana miksu energetycznego, zmniejszanie udziału energetyki węglowej nie może odbywać się kosztem bezpieczeństwa energetycznego Polski i musi uwzględniać czynnik społeczny, w tym interesy osób zatrudnionych w górnictwie i energetyce, oraz zapewniać dostępność energii elektrycznej po rozsądnej cenie. Istniejące złoża, w miarę odchodzenia od węgla, powinny być też zachowane do użytkowania w przyszłości, gdy nowe technologie pozwolą na ich bardziej ekologiczne wykorzystanie.

Przed nami wielkie zadanie wprowadzenia Polski na nową ścieżkę rozwoju energetyki. Pokazaliśmy już, że potrafimy to osiągnąć. Polska w ostatnich trzydziestu latach znacząco ograniczyła emisję dwutlenku węgla, zwiększając jednocześnie PKB. Oznacza to, że rozwój gospodarczy przy równoczesnym ograniczeniu emisji CO2 jest możliwy i pozostaje w naszym zasięgu. Jest w tym także wielka zasługa polskich energetyków, którzy nie ustają w staraniach o modernizację sieci energetycznej i źródeł zasilania. Jestem przekonany, że dzięki Państwa fachowości i kompetencjom uda nam się wspólnie znaleźć najlepsze rozwiązania służące Polsce i Polakom, a także ochronie klimatu i wykorzystaniu olbrzymiego potencjału, jaki zbudowali Państwo swoją ciężką pracą w ostatnich dziesięcioleciach.

Z okazji jutrzejszego święta wszystkich Państwa oraz wszystkich polskich energetyków raz jeszcze bardzo serdecznie pozdrawiam i życzę Państwu satysfakcji z pracy oraz wszelkiej osobistej pomyślności.

Z wyrazami szacunku

 

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

 

 

List odczytał Doradca Mariusz Rusiecki.