Menu rozwijane

29 listopada 2021

Uczestnicy
obchodów Dnia Podchorążego
na dziedzińcu Belwederu w Warszawie

 

Magnificencje, Rektorzy-Komendanci uczelni wojskowych!

Panie i Panowie Podchorążowie!

Szanowni Państwo!

W rocznicę wybuchu powstania listopadowego po raz kolejny przypominamy męstwo, patriotyzm i determinację podchorążych armii Królestwa Polskiego, którzy zainicjowali tamten czyn zbrojny. Przerodził się on w wielki wolnościowy zryw, którego celem było wyzwolenie z upokarzającej zależności od Imperium Rosyjskiego oraz utworzenie w pełni niezawisłego państwa polskiego. Choć nie udało się tego osiągnąć, powstanie listopadowe trwa w naszej pamięci historycznej jako symbol polskiego umiłowania wolności. Jako przypomnienie, że nasze siły zbrojne oraz rzesze polskich patriotów nigdy się nie pogodziły i nie pogodzą z obcym dyktatem, z zewnętrznymi działaniami godzącymi w niepodległość, bezpieczeństwo i nieskrępowany rozwój naszej Ojczyzny.

Nawiązując do tamtych wydarzeń sprzed blisko dwu wieków, każdego 29 listopada obchodzimy Dzień Podchorążego. Z tej okazji najserdeczniej pozdrawiam wszystkich podchorążych szkół oficerskich oraz przedstawicieli władz szkół wyższych kształcących żołnierzy i funkcjonariuszy innych służb. Cieszę się, że tegoroczne obchody tego ważnego święta odbywają się znowu w tradycyjnej formie – że ponownie spotykają się Państwo na dziedzińcu Belwederu, w miejscu tak mocno związanym z historią listopadowej insurekcji. Bardzo żałuję, że nie mogę uczestniczyć w tym uroczystym spotkaniu. Zarazem chciałbym, aby właśnie tu i właśnie dzisiaj wybrzmiały myśli, którymi pragnę się z Państwem podzielić.

Polska jest państwem w pełni wolnym i suwerennym, silnym dzięki partnerstwu i współpracy z naszymi sojusznikami – ale przede wszystkim dzięki temu, że konsekwentnie rozwijamy i modernizujemy nasz system bezpieczeństwa narodowego. Niezwykle ważną częścią tego systemu jest profesjonalna, dobrze wyszkolona kadra dowódcza, zdolna stawić czoła wyzwaniom obecnego czasu. Także tym wyzwaniom i próbom, które wymagają szczególnego zaangażowania Sił Zbrojnych we współpracy z innymi służbami mundurowymi oraz instytucjami naszego państwa. Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej w sposób dramatyczny unaoczniła to, co powinno być oczywiste dla każdego: Rzeczpospolita stale potrzebuje nowoczesnej, silnej armii oraz wyspecjalizowanych służb, które wykonując swoje działania, będą miały pełne wsparcie wszystkich struktur państwa oraz ogółu społeczeństwa polskiego – dysponującego dostateczną wiedzą o faktach i odpornego na akcje dezinformacyjne.

Dziękuję za codzienną żołnierską służbę oraz za to, że zmagają się Państwo z sytuacjami kryzysowymi. W sposób szczególny dziękuję za udział w zwalczaniu pandemii koronawirusa. Postawa ta inspiruje coraz liczniejszych młodych ludzi, którzy decydują się na służbę w armii oraz innych formacjach mundurowych. Z wyrazami uznania i wdzięczności zwracam się także do Rektorów–Komendantów oraz kadry szkół oficerskich. Dziękuję za profesjonalizm i osobiste zaangażowanie, z jakim pełnią Państwo swoją misję, za dbałość o wysoki poziom wyszkolenia i morale przyszłych oficerów. Dzięki tym staraniom polskie akademie i uczelnie mundurowe cieszą się znakomitą opinią i są coraz chętniej wybierane przez młodzież jako miejsce osobistego rozwoju i przygotowania do służby Ojczyźnie.

Panie i Panowie Podchorążowie!

W listopadzie roku 1830 słuchacze Szkoły Podchorążych Piechoty znaleźli się bardzo trudnym położeniu. Stanęli wobec dramatycznych, skrajnie trudnych wyborów moralnych. Dzisiaj ich następcy nie muszą już rozstrzygać takich dylematów. Jednak nadal od polskich żołnierzy wymaga się lojalności i patriotyzmu, hartu ducha, wysokich kompetencji, zdolności podejmowania trafnych decyzji oraz sprawnego działania w każdych okolicznościach, także nietypowych i nieprzewidzianych. To wielka odpowiedzialność. Jednak w ślad za nią idzie prestiż i najwyższy honor, jakim może cieszyć się obywatel Rzeczypospolitej Polskiej – to znaczy przywilej służenia Jej w mundurze żołnierza lub funkcjonariusza jednej ze służb strzegących naszego bezpieczeństwa. Gratulując Państwu tego przywileju, wyrażam przekonanie, że swoimi dokonaniami zapiszą Państwo nowe, chlubne rozdziały w historii poszczególnych rodzajów Sił Zbrojnych RP oraz innych formacji.

Z okazji Dnia Podchorążego życzę Państwu sukcesów w zdobywaniu wiedzy, podnoszeniu swoich umiejętności oraz kształtowaniu charakteru. Niech Państwa kariery rozwijają się pomyślnie, przynosząc wiele satysfakcji oraz jak największą korzyść dla Rzeczypospolitej. Niech przygotowanie do służby oficerskiej będzie czasem zbierania nowych doświadczeń oraz nawiązywania trwałych więzów koleżeńskich i przyjaźni. Jestem przekonany, że honor polskiego podoficera oraz etos polskiego patrioty będą Państwa motywować do coraz doskonalszego wykonywania powierzonych zadań. Raz jeszcze: powodzenia i wszystkiego dobrego!

 

Z wyrazami szacunku
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda


List został odczytany przez minister Grażynę Ignaczak-Bandych, Szefa KPRP.