Menu rozwijane

02 października 2021

Gospodarze, Twórcy i Widzowie
widowiska pt. „Z biegiem dni, z biegiem lat”
z okazji jubileuszu 60-lecia Telewizji Kraków
w Teatrze im. Juliusza Słowackiego
w Krakowie

Szanowni Państwo!

Najserdeczniej pozdrawiam wszystkich świętujących 60-lecie Telewizji Kraków. Gorąco pozdrawiam osoby, którym zawdzięczamy sukcesy i markę tej anteny – a więc byłych i obecnych członków jej kierownictwa, pracowników, współpracowników, znakomitych artystów, dziennikarzy, publicystów oraz jej znanych i cenionych gości. Przyjmijcie Państwo uroczyste gratulacje i podziękowania, a także życzenia nowych sukcesów i kolejnych, równie dostojnych jubileuszy.

Owe sześć dekad wytężonej, twórczej pracy to osobny rozdział w dziejach Telewizji Polskiej, a zarazem w historii krakowskiego życia społeczno-kulturalnego. Odkąd przy ulicy Krzemionki wyrosła wieża telewizyjna, w odbiornikach pojawiły się dźwięki „Krakowiaczka” Stanisława Moniuszki – na tle charakterystycznej planszy przedstawiającej drzwi Katedry Wawelskiej. Ten obraz i ta melodia stały się wkrótce znane milionom naszych rodaków, wywołując przyjemny dreszcz oczekiwania na rozpoczęcie programu. Zapowiadały bowiem produkcje, które – tak wtedy, jak i dzisiaj – wyróżniają się wysokim poziomem artystycznym, atrakcyjnością podejmowanych tematów, jakością realizacji oraz popularnością wśród widzów. Krakowski ośrodek Telewizji Polskiej uczestniczył w przygotowaniu oprawy medialnej i transmisjach wydarzeń, które trwale zapisały się w historii tego wyjątkowego miasta oraz całej Polski – by wspomnieć tylko pielgrzymki Papieża Polaka do Ojczyzny. Już od dwu pokoleń stacja towarzyszy krakowianom i mieszkańcom Małopolski jako źródło bieżących informacji lokalnych, forum dyskusji o sprawach dotyczących miasta i regionu, oraz jako przestrzeń spotkań z ciekawymi ludźmi, ważnymi ideami i cennymi inicjatywami.

Cieszę się, że zespół Telewizji Kraków kontynuuje starania, aby w obecnych niełatwych realiach rynku medialnego podtrzymać swoje chlubne tradycje. Życzę Państwu wytrwałości i powodzenia. Jestem przekonany, że polskie media regionalne odgrywają niezastąpioną, niezwykle pozytywną rolę w życiu społeczności, którym służą. Ufam, że stacja z krakowskich Krzemionek spełni pokładane w niej nadzieje, a tworzone przez nią programy będą wyczekiwane przez szeroką widownię.

Raz jeszcze proszę Państwa o przyjęcie serdecznych gratulacji. Życząc wielu wzruszeń i niezapomnianych wrażeń podczas dzisiejszego widowiska, gorąco Państwa pozdrawiam.

Z wyrazami szacunku

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda


List odczytał Zastępca Szefa KPRP Piotr Ćwik.