Menu rozwijane

25 maja 2022

Jej Magnificencja
Pani Profesor Barbara Marcinkowska
Rektor
Akademii Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej 
w Warszawie

 

Magnificencjo Pani Rektor!
Wysoki Senacie!

Na ręce Pani Profesor przesyłam serdeczne gratulacje i najlepsze życzenia dla władz, kadry naukowej i dydaktycznej, wszystkich pracowników i studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Łączę się z Państwem w radosnym świętowaniu stulecia uczelni oraz roku jej założycielki i patronki. Bardzo się cieszę, że w tym wyjątkowym czasie, kiedy trwa jubileusz odrodzenia się, obrony i odbudowy niepodległej Rzeczypospolitej, wspominamy nie tylko wybitnych mężów stanu, przywódców politycznych i wojskowych, lecz także wielu wspaniałych rodaków, którzy wywarli olbrzymi pozytywny wpływ na kształtowanie się nowoczesnej wolnej Polski. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Maria Grzegorzewska, która w 1922 roku założyła Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej i poświęciła mu pozostałe 45 lat swojego życia.

Wyprzedzając swoją epokę, podjęła pionierską walkę przeciw wykluczeniu osób z niepełnosprawnościami, którym edukację utrudniały, a często wręcz uniemożliwiały wówczas liczne bariery – zarówno dosłowne i fizyczne, jak też metaforyczne, wynikające z braku wiedzy i nadmiaru uprzedzeń. W sposób prekursorski zmierzała do zmiany nastawienia i ukształtowania nowej wrażliwości społecznej, która dla nas dzisiaj jest już oczywistością. Solidarność i empatia wobec bliźnich, którym jest w życiu trudniej; dbałość o zapewnienie wszystkim ludziom możliwości realizowania potrzeb i korzystania z równych praw; szacunek dla godności każdego człowieka – wszystkie te wartości i wynikające z nich, obowiązujące teraz powszechnie zasady są w wielkiej mierze owocem pracy i zasługą założycielki Państwa uczelni oraz jej współpracowników, uczniów i następców. To Państwa wysiłki – uczonych, pedagogów, wolontariuszy i działaczy społecznych – przyczyniły się do urzeczywistnienia idei założycielki i przemiany warunków życia, kształcenia i rozwoju tak wielu osób.

Z serca dziś Państwu za to dziękuję i wyrażam najwyższe uznanie dla osiągnięć i dorobku uczelni. Akademia Pedagogiki Specjalnej to przykład instytutu naukowego, następnie szkoły zawodowej, a wreszcie uczelni wyższej, która przez dekady i kolejne epoki rozwija się stale, oddziałując na współczesny świat i ludzi, a zarazem podejmując wciąż nowe wyzwania. Widocznym symbolem tego jest również rozwój jej bazy: od pierwotnej siedziby w domu przy Spiskiej 16, poprzez stopniowo rozrastający się zespół budynków na Szczęśliwickiej, aż po nowy imponujący gmach przy Kopińskiej – niejako prezent dla całej społeczności na obecny jubileusz.

Gratuluję Państwu tego nieustannego rozwoju i poszerzania jednocześnie oferty studiów, które oprócz ścisłej pedagogiki specjalnej obejmują także wiele dziedzin pokrewnych, jak edukacja artystyczna, praca socjalna oraz nauki społeczne i psychologia. Gratuluję też prestiżu i popularności uczelni, bo dowodzą one, że idee Marii Grzegorzewskiej przemawiają do kolejnych pokoleń, zyskując wciąż nowych kontynuatorów wśród młodych ludzi.

Raz jeszcze gratulując jubileuszu, całej Państwa społeczności akademickiej składam życzenia satysfakcji i wielu następnych sukcesów oraz wszelkiej pomyślności. Jednocześnie łączę też wyrazy głębokiego szacunku i serdeczne gratulacje dla Siostry Małgorzaty Chmielewskiej, która otrzymuje dzisiaj tytuł doktora honoris causa.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

______________________________________

List odczytała Paulina Malinowska–Kowalczyk, Doradca Prezydenta RP.