Menu rozwijane

11 stycznia 2022

Organizatorzy i Uczestnicy
uroczystych promocji akademickich w roku jubileuszu
rocznicy erygowania Wydziału Teologicznego
w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II
w Krakowie

Ekscelencjo Księże Arcybiskupie Kanclerzu!
Magnificencjo Księże Rektorze!
Ekscelencje Księża Biskupi!
Czcigodni Kapłani!
Panie i Panowie Profesorowie!
Szanowni Państwo!

Serdecznie pozdrawiam dostojnych gości oraz wszystkich uczestniczących w uroczystych promocjach akademickich w roku jubileuszu 625. rocznicy erygowania Wydziału Teologicznego w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Dzisiejsza uroczystość jest ważnym punktem na drodze, jaką społeczność akademicka Krakowa odbyła poprzez stulecia od momentu powołania Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ustanowiony bullą z 11 stycznia 1397 roku przez papieża Bonifacego IX, na prośbę króla Władysława Jagiełły oraz jego małżonki królowej Jadwigi, Wydział Teologiczny był ważnym aktem założycielskim krakowskiej wszechnicy, ostatecznym potwierdzeniem, że dołącza ona do grona najważniejszych ośrodków myśli europejskiej.

Przez wieki refleksja teologiczna spotykała się tu z głębokim namysłem nad ludzką naturą i sensem historii oraz zasadami, którymi powinna kierować się ludzka społeczność. Dlatego Wydział Teologiczny był tak ważnym miejscem nie tylko dla życia Kościoła, ale także dla budowania międzyludzkich więzów w obrębie Rzeczypospolitej i w ramach naszej narodowej wspólnoty. To tu rodził się także polski głos w sprawach Europy, który wybrzmiewał podczas tak istotnych wydarzeń jak sobory w Konstancji czy Bazylei. Ze środowiska krakowskich teologów wywodziło się wiele wybitnych postaci, w tym także rektorów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Należał do nich św. biskup Józef Sebastian Pelczar, który zasłynął nie tylko jako duszpasterz, ale także jako działacz społeczny, zaangażowany w szerzenie oświaty i poprawę sytuacji ludzi najbiedniejszych. Tutaj kształtowała się też myśl Papieża Polaka, św. Jana Pawła II, który z Wydziałem Teologicznym nie tylko przez lata był związany, ale któremu zawdzięcza on swoje przetrwanie i rozwój pomimo niesprzyjających warunków stworzonych przez komunistyczne władze. Z uznaniem myślimy o tych wszystkich, którzy w trudnych czasach walczyli o zachowanie Wydziału Teologicznego w Krakowie. Oddajemy też hołd profesorom pomordowanym przez Niemców w czasie II wojny światowej w ramach „Sonderaktion Krakau” i w innych okolicznościach. Niech pamięć o nich będzie przypomnieniem, że Wydział Teologiczny był zawsze ostoją polskości.Cieszę się, że Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, który jest spadkobiercą tradycji Wydziału Teologicznego, tak prężnie się dziś rozwija, będąc ważnym ośrodkiem akademickim na mapie Polski. Nasza Ojczyzna stale potrzebuje pogłębionej refleksji duchowej, społecznej i kulturowej. Od tego zależy nasza przyszłość, a także pozycja Polski w Europie i w świecie.

Gratuluję wszystkim, którzy otrzymują dziś promocje akademickie, i dziękuję Władzom oraz pracownikom Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II za wytrwałą pracę, której celem jest kształcenie elit w duchu chrześcijańskiego humanizmu i głębokiego patriotyzmu. Wszystkich Państwa raz jeszcze bardzo serdecznie pozdrawiam, życząc wielu dalszych sukcesów oraz kolejnych lat pomyślnej działalności.

Z wyrazami szacunku
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

___________________________________

List odczytał Zastępca Szefa KPRP Piotr Ćwik.