Menu rozwijane

15 stycznia 2022

Uczestnicy i Organizatorzy
uroczystości wręczenia odznaczeń państwowych
działaczom opozycji demokratycznej
związanym z Ruchem „Wolność i Pokój”
we Wrocławiu

Szanowni Państwo!

Serdecznie pozdrawiam uczestników dzisiejszej uroczystości wręczenia odznaczeń państwowych zasłużonym działaczom opozycji demokratycznej związanym z Ruchem „Wolność i Pokój”. Szczególne pozdrowienia kieruję do odznaczonych, którzy w latach komunistycznego reżimu stworzyli organizację upominającą się o podstawowe wolności i prawa obywatelskie.

Ruch „Wolność i Pokój” był ważnym głosem, który przyczynił się do upadku komunizmu. Impulsem dla jego utworzenia był gest solidarności. W 1984 roku działacz NZS Marek Adamkiewicz odmówił złożenia przysięgi wojskowej, zawierającej zobowiązanie do obrony ustroju PRL i do uczestnictwa w „braterskim przymierzu z Armią Radziecką”. W odpowiedzi na niesprawiedliwy wyrok w tej sprawie działacze NZS z Warszawy i Wrocławia podjęli głodówkę protestacyjną w kościele św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej, a wyrazem protestu wobec komunistycznego aparatu przymusu stała się ogłoszona niedługo później w Krakowie deklaracja założycielska Ruchu „Wolność i Pokój”.

Był to przejmujący akt sprzeciwu pokolenia, któremu przyszło wchodzić w dojrzałość w stanie wojennym. W czasie gdy wmawiano nam, że o pokój walczy się za pomocą czołgów, także tych wyprowadzanych na ulice przeciwko swoim własnym obywatelom, młodzi opozycjoniści wskazywali, że wolność i pokój nie są sobie przeciwstawne. Myśl ta znalazła swój wyraz w logo Ruchu, w którym gołąbek pokoju, dotychczas przewrotnie wykorzystywany przez komunistyczną propagandę, został wpisany w gest zwycięstwa, symbol walki o wolną Polskę. Cieszę się, że w 35. rocznicę powstania Ruchu „Wolność i Pokój” ten piękny symbol został przypomniany w formie iluminacji na fasadzie Pałacu Prezydenckiego.

Ruch „Wolność i Pokój” znacząco zapisał się w historii – nie tylko dlatego, że zainicjował wiele różnorodnych akcji protestacyjnych, ale również dlatego, że przełamywał obowiązujące schematy i zmuszał do myślenia w nowy sposób o państwie i społeczeństwie. Członkowie „WiP” byli brutalnie represjonowani przez władze PRL, ale działalność Ruchu bez wątpienia przyczyniła się do istotnego nadkruszenia machiny komunistycznych kłamstw i przemocy. Był to wyjątkowy i jedyny w swoim rodzaju przykład tego, jak ludzie o różnych poglądach mogą łączyć się we wspólnej sprawie. W imieniu Rzeczypospolitej dziękuję za Państwa poświęcenie i odwagę oraz za wkład w rozumienie patriotyzmu i obywatelskości. Gratuluję odznaczonym, a wszystkim weteranom Ruchu „Wolność i Pokój” składam wyrazy uznania i szacunku.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

______________________________________

List odczytał Minister Wojciech Kolarski. 

Może Cię zainteresować Odznaczenia dla działaczy opozycji demokratycznej związanych z WiP
002_Wojciech_Kolarski_odznaczenia_WiP_Wroclaw_20220115_DSC_0187.jpg [246.30 KB]
Odznaczenia dla działaczy opozycji demokratycznej związanych z WiP. List Prezydenta odczytał Minister Wojciech Kolarski. Fot. Agnieszka Wrona / Dolnośląski Urząd Wojewódzki