Menu rozwijane

25 listopada 2021

Organizatorzy i Uczestnicy
XXIX Targi Książki Historycznej
na Zamku Królewskim w Warszawie

Szanowni Państwo!

Serdecznie pozdrawiam wszystkich przybyłych na XXIX Targi Książki Historycznej. Bardzo się cieszę, że po ubiegłorocznej przerwie, spowodowanej epidemią COVID–19, gromadzą się Państwo kolejny raz na tym wspaniałym święcie dziejopisarstwa.

Zainicjowana w 1992 roku impreza cieszy się wielką popularnością, a wręczana dziś Nagroda Klio – przyznawana od ponad ćwierć wieku – dzięki trafnym werdyktom zdobyła prestiż i powszechne uznanie, stając się jednym z najważniejszych polskich laurów w tej dziedzinie. To wspólny sukces organizatorów, jurorów, wydawców, autorów, a także publiczności, która licznie i aktywnie uczestniczy w każdej edycji Targów. Wszystkim Państwu gorąco gratuluję i łączę się w oczekiwaniu na przyszłoroczną jubileuszową imprezę. Szczególne gratulacje kieruję do laureatów i wyróżnionych w tegorocznej edycji Nagrody Klio.

Uważam, że niesłabnące od lat zainteresowanie Targami i – szerzej – literaturą historyczną, zarówno naukową, jak i popularyzatorską, jest zjawiskiem ważnym i cennym. Świadczy o tym, że my, Polacy, doskonale zdajemy sobie sprawę, jakie znaczenie ma dziedzictwo dla naszej współczesności. Dlatego chcemy pogłębiać znajomość swojej przeszłości, i to – jak pokazują przykłady historycznych bestsellerów ostatnich dekad – w różnych wymiarach: od historii lokalnej, przez dzieje ojczyste, po historię Europy i świata; od dziejów najnowszych, przez nowożytne, aż po czasy dawniejsze.

Jest to z pewnością zasługa już całego szeregu pokoleń wybitnych badaczy i pisarzy, których lektura stanowi nieodłączny element formacji intelektualnej Polaków. Jest to także dobry prognostyk dla obecnych i przyszłych uczonych i autorów, którzy mogą liczyć, że ich prace spotkają się z żywym odbiorem nie tylko w środowisku naukowym i publicystycznym, lecz także wśród szerokiego grona czytelników. Wreszcie, jest to również zobowiązanie, bo piśmiennictwo historyczne, mówiąc o bliższej lub dalszej przeszłości, wywiera istotny wpływ na świadomość, postawę, światopogląd i wybór określonych wartości przez odbiorców.

Od tego, jak pojmujemy swoją historię i tożsamość, w pewnym stopniu zależy to, jaką przyszłość kształtujemy dla siebie i potomnych. Być może nie trzeba tej zależności przeceniać, ale też nie należy jej lekceważyć. Starożytna maksyma Tytusa Liwiusza historia vitae magistra est od dwóch tysięcy lat zachowuje pełną aktualność.

Raz jeszcze gratulując wszystkim Państwu, a zwłaszcza laureatom Nagród Klio, z serca życzę wielu kolejnych osiągnięć oraz niewyczerpanej fascynacji poznawaniem dziejów i opowiadaniem o nich. Życzę, aby rozpoczynające się Targi przyniosły wiele ciekawych spotkań i dyskusji, nowych inspiracji i odkryć, przybliżając do prawdy i upowszechniając wiedzę o przeszłości.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda


Podczas uroczystości list Prezydenta RP odczytał Szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szrot.